fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

W setną rocznicę konsulatu Niemiec w Gdańsku

Jubileuszowa wystawa w sali Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku przybliża meandry stosunków polsko-niemieckich w tym mieście. na przestrzeni ostatnich stu lat. Wernisaż odbył się 3 lutego br., Planuje się, że poszerzona i ubogacona ekspozycja zostanie otwarta w październiku br. w Wielkiej Zbrojowni, gdzie gospodarzem jest rektor Akademii Sztuk Pięknych Krzysztof Polkowski. Na wernisaż przybyli sąsiedzi Konsulatu: reprezentujący Pracodawców Pomorza wiceprezydent Jerzy Jerkiewicz z małżonką a także delegacja ze Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM.

 

Na wstępie konsul generalna RFN w Gdańsku Cornelia Pieper, powitała gości, przede wszystkim jednego ze swych poprzedników- Joachim Bleickera, obecnie ambasadora RFN na Słowacji, z-cę prezydent Gdańska Piotra Kowalczuka, a także licznie przybyłych gości z Niemiec, w tym przedstawicielkę Senatu Bremy Brigitt Rambalski – podkreślając, że w przyszłym roku obchodzony będzie jubileusz 45-lecia zawarcia partnerstwa Gdańska z Bremą, którego inicjatorem był ówczesny burmistrz Bremy, nieżyjący już Hans Kosznik, honorowy obywatel Gdańska.

Wystawa przybliża meandry polsko-niemieckich stosunków, które przez te sto lat miały zarówno złe jak dobre momenty. Punktem wyjścia było uznanie Lothara Foerstera za pierwszego konsula Niemiec w Gdańsku. Pokazano dokument z podpisem naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego ratyfikujący wcześniej zawarty układ tymczasowej administracji Wolnego Miasta Gdańska z Państwem Niemieckim. Polska ratyfikacja w sposób jednoznaczny i dobitny podkreśla, że sprawy zagraniczne Wolnego Miasta Gdańska , stosownie do artykułu Traktatu Wersalskiego, prowadzi rząd Republiki Polskiej.

Czarną kartą dziejów były późniejsze lata funkcjonowania konsulatu w Wolnym Mieście Gdańsku – po przejęciu w 1933 roku władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów. Kolejne momenty dziejowe to: likwidacja konsulatu po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. po aneksji Gdańska przez Rzeszę Niemiecką.

Ponowne otwarcie konsulatu, tym razem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nastąpiło w 1962 r. Nowa era dziejów zaczęła się po zjednoczeniu Niemiec i uruchomieniu obecnego konsulatu generalnego RFN w roku 1990. Pierwszą osobą na stanowisku konsula była prawdziwa dama – Nelly Marianne Wanow, urodzona w 1934 roku w Wolnym Mieście, Gdańsku, łącząca wysoką kulturę osobistą z talentem dyplomatycznym. Mocno już starsza pani Wanow nie mogła przybyć na uroczystość ze względu na stan zdrowia, ale przysłała list gratulacyjny.

Jej linię działania kontynuowali następni konsulowie, w tym obecna – Cornelia Pieper, która nam powiedziała:

  • Obecnie stosunki polsko-niemieckie od zjednoczenia Niemiec są bardzo dobre. Niemcy pamiętają jak duży wpływ na zjednoczenie dwu państw niemieckich miały wydarzenia w Polsce, związane z pojawieniem się „Solidarności”. Niemniej polityczne traktaty będą zawsze martwe, jeśli nie będzie im towarzyszyć przyjaźń i współpraca ludzi. Dlatego zarówno mnie, jak wszystkim konsulom i pracownikom konsulatu, bardzo zależało i zależy na tworzeniu więzi, które przetrwają wieki. Dlatego organizujemy spotkania różnych organizacji i stowarzyszeń, sesje naukowe, konferencje, koncerty, wystawy, wymiany grup młodzieżowych, popieramy wszelkie formy współpracy. A ponieważ podstawą dobrobytu społeczeństw jest gospodarka,, staramy się ułatwiać nawiązywanie kontaktów biznesowych. Z mojej inicjatywy Polsko-Niemiecka Izba Gospodarcza, mająca siedzibę w Warszawie, otworzyła swą filię w Gdańsku w Olivia Business Centre. Ułatwiamy spotkania grup przedsiębiorców, zapraszaliśmy ministrów gospodarki z poszczególnych landów – z Bawarii, Północnej Westfalii, Nadrenii- Palatynatu, Meklemburgii, Bremy.

Cornelia Pieper zaznaczyła, że w 2020 roku wspominana jest także 30. rocznica zjednoczenia Niemiec i 150. jubileusz powstania niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tekst Anna Kłos

Fot. Wiesław Malicki

Od lewej: ambasador Niemiec w Bratysławie Joachim Bleicker, wiceprezydent Piotr Kowalczuk, przedstawicielka Senatu Bremy Brigitt Rembalski

Konsul Cornelia Bleicker demonstruje prezent od Senatu Bremy – zabytkową mapę Pomorza Gdańskiego, zakupioną swego czasu przez burmistrza Hansa Kosznika