fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zintegrowana Inwestycja w Talenty II – weź udział!

 

 

Projekt Gdańskiego Urzędu Pracy w nowej odsłonie. Skorzystają pracujący!

Projekt Zintegrowana Inwestycja w Talenty (II) wkracza w nowy etap. Tym razem z oferowanego wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów i doradztwa będą mogły skorzystać również osoby aktualnie zatrudnione, ale uzyskujące niskie dochody. Swój udział w programie można zgłaszać do końca marca 2020 r.

 

O projekcie

Zintegrowana Inwestycja w Talenty to projekt Gdańskiego Urzędu Pracy, który zadebiutował w 2017 r. Jego celem była poprawa sytuacji zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Kolejna odsłona tego programu ruszyła przed rokiem. Dotychczas wzięło w niej udział blisko 250 osób bezrobotnych, korzystając z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, staży lub prac interwencyjnych. Nowością w porównaniu z pierwszym ZIT-em jest włączenie do projektu i objęcie wsparciem osób znajdujących się w niepewnym położeniu na rynku pracy.

Kto dokładnie może się zgłosić?

Na pomoc liczyć mogą mieszkańcy Gdańska i powiatu gdańskiego w wieku 30 lat i więcej, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby ubogie pracujące, w tym (o ile spełniają kryterium wysokości dochodu) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) bądź reemigranci.

Nabór kandydatów, przewidzianych jest 25 miejsc, prowadzony będzie do końca marca 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej Pracodawców Pomorza, który jest partnerem Gdańskiego Urzędu Pracy w realizacji ZIT (II) i odpowiada za realizację procesu rekrutacyjnego oraz organizację wsparcia.

Oferta ZIT dla pracujących

Uczestnicy projektu mogą liczyć na profesjonalną, indywidualną pomoc doradcy zawodowego oraz szkolenie podnoszące kwalifikacje lub umiejętności zawodowe. W całości zostanie sfinansowany nie tylko koszt organizacji kursu, ale także stypendium szkoleniowe wypłacane na podobnych zasadach, jak w przypadku kursów organizowanych przez urząd pracy. Pakiet wsparcia uzupełnią specjalistyczne warsztaty przydatne w poruszaniu się na rynku pracy.

Dla uczestników przewidziane stypendium.

  • wiek30+
  • forma zatrudnienia umowa zlecenie, dzieło, umowa o pracę (najniższe wynagrodzenie 2600 brutto)
  • forma szkoleń – dostosowana do obecnej sytuacji.

Projekt ZIT dla pracodawców

Program to również szansa dla przedsiębiorców. Osoby przeszkolone w ramach projektu mogą stanowić idealne rozwiązanie dla pracodawców poszukujących pracowników. Szczegółowych informacji udziela Marzena Niemiec, doradca klienta biznesowego (marzena.niemiec@gup.gdansk.pl, tel.: 58 732-52-67).

Projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (II)” realizowany jest przez Gdański Urząd Pracy w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza.

 

POBIERZ REGULAMIN I PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ