fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Do jutra zbieramy zgłoszenia do grup roboczych w ramach współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

„Pracodawcy Pomorza”, jako partner współpracujący, przystąpili do „Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem inicjatywy Ministerstwa Klimatu jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku morskich farm wiatrowych (offshore) w naszym kraju.

Współpraca w zakresie morskiej energetyki wiatrowej będzie się odbywać poprzez uczestnictwo w pracach powołanych grup roboczych w celu podjęcia prac nad wypracowaniem, podpisaniem i realizacją umowy sektorowej „Polish Offshore Sector Deal”, z uwzględnieniem interesów, praw i obowiązków uczestników porozumienia sektorowego.

Proponowane ustrukturyzowane grupy robocze porozumienia sektorowego to:

  • Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia
  • Grupa 2 – Badania i rozwój
  • Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw (z eksportem)
  • Grupa 4 – Logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie
  • Grupa 5 – Edukacja społeczna
  • Grupa 6 – Współpraca interesariuszy

Szerzej o grupach roboczych w załączniku

Grupy_robocze

Dlatego też zwracamy się do firm członkowskich z prośbą o nadsyłanie propozycji osób do udziału w pracach ww. grup do dnia jutrzejszego, tj. 6.10 br. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, firma, numer telefonu, adres e-mail prosimy nadesłać na adres: biuro@pracodawcypomorza.pl.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem Zarządu Tomaszem Limonem (tel. 664 994 001, t.limon@pracodawcypomorza.pl).