fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

BGK wspiera pomorskich eksporterów

BGK wspiera pomorskich eksporterów

Wywiad z Iwoną Kasperowicz,
dyrektor Regionu Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego

 

BGK wspiera eksport niezależnie od jego kierunku. Nasze instrumenty są uniwersalne i stosowane na całym świecie

  1. Z jakich rozwiązań BGK korzystają polscy eksporterzy?

W Banku Gospodarstwa Krajowego polscy eksporterzy szukają głównie zwiększenia bezpieczeństwa swoich transakcji na rynkach ryzykownych, a także możliwości finansowania dla zagranicznego kontrahenta. Bez takiego finansowania kontrahent może po prostu nie skorzystać z ich oferty. Poza tymi głównymi potrzebami warto wskazać również dwie kolejne: poprawa płynności (poprzez dyskonto odroczonego terminu płatności w eksporcie) oraz wystawienie gwarancji w obrocie zagranicznym. Wspieramy eksporterów także wtedy, gdy chcą zrobić kolejny krok na danym rynku zagranicznym, np. poprzez przejęcie konkurenta, budowę zakładu lub centrum dystrybucji.

  1. Jakich rynków eksportowych dotyczy wsparcie z BGK?

BGK wspiera eksport niezależnie od jego kierunku. Nasze instrumenty są uniwersalne i stosowane na całym świecie. Mamy doświadczenie w transakcjach z polskimi eksporterami na ponad 70 rynkach, na każdym kontynencie poza Antarktydą. Oczywiście podstawowa potrzeba, czyli zwiększenie bezpieczeństwa otrzymania zapłaty przez eksportera, jest istotniejsza dla rynków bardziej ryzykownych. Finansowanie zagranicznego nabywcy polskich towarów ma także większe znaczenie tam, gdzie dostęp do taniego pieniądza jest trudniejszy. Stąd najistotniejszą grupą państw, do których BGK wspiera eksport, są państwa bliskie geograficznie, ale postrzegane jako zdecydowanie bardziej ryzykowne niż kraje członkowskie Unii Europejskiej, czyli np. Białoruś, Rosja i Ukraina. Coraz częściej jesteśmy z polskimi eksporterami także na „Czarnym Lądzie” oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

  1. Czy eksporterzy zainteresowani rynkami unijnymi mogą korzystać ze wsparcia BGK?

Oczywiście. W przypadku krajów unijnych mamy do czynienia głównie z potrzebą wsparcia w uzyskaniu kontraktów eksportowych poprzez wystawiane gwarancje kontraktowe, a także wsparcia kolejnego etapu umiędzynarodowienia, czyli inwestycji zagranicznej (przejęcia, budowy i rozbudowy zakładów należących do polskich grup kapitałowych). Cały czas rozwijamy partnerską współpracę z kluczowymi instytucjami zagranicznymi – współtworzymy i kreujemy rozwiązania, rekomendujemy modele i działania. Zwiększamy rolę i obecność BGK w Invest EU oraz innych europejskich programach rozwojowych. Przygotowujemy produkty dla zagranicznych inwestorów w Polsce. Chcemy być jednym z pierwszych punktów kontaktu dla zagranicznych firm zainteresowanych inwestowaniem w Polsce.

  1. Czy są branże priorytetowe dla BGK, na wsparciu których bank skupia się w pierwszej kolejności?

BGK wspiera polski eksport niezależnie od branży. Z jednej strony realizujemy dużo transakcji dotyczących eksportu towarów spożywczych, chemii czy odzieży/obuwia, a z drugiej strony kwotowo największe zaangażowania zagraniczne BGK dotyczą kontraktów budowlanych oraz eksportu maszyn i urządzeń. Najważniejszą informacją dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem ekspansji pod kątem branżowym jest to, że BGK nie ma ograniczeń w tym obszarze. Podążamy za polskimi spółkami niezależnie od branży czy lokalizacji projektu. Zapraszamy do kontaktu z nami – wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

  1. Jakie instrumenty wsparcia eksportu wykorzystuje BGK?

Realizowany przez BGK i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE) rządowy program „Finansowe Wspieranie Eksportu” obejmuje szereg finansowych instrumentów służących rozwojowi eksportu polskich towarów i usług. Bank wykorzystuje instrumenty finansujące importera i zabezpieczające płatność w oparciu o akredytywy – to najczęściej stosowany z naszych instrumentów. Kolejnym są gwarancje bankowe wystawiane zarówno bezpośrednio, jak i przy udziale banków zagranicznych. Oferujemy także kredyty dla banku nabywcy finansujące działania importera oraz kredyty udzielane bezpośrednio nabywcom polskich towarów i usług. Innym godnym polecenia instrumentem finansowym są wykupy wierzytelności z kredytu dostawcy w związku z kontraktem eksportowym. To  rozwiązanie polega na refinansowaniu kredytu kontraktowego udzielanego nabywcy polskich towarów i usług.

  1. Czy któreś z funkcjonujących już wcześniej rozwiązań w czasie epidemii COVID-19 nabrało szczególnego znaczenia?

Mimo trudnej sytuacji w Polsce i na świecie, polscy eksporterzy cały czas w pełni korzystali ze wszystkich instrumentów dostępnych w BGK. Warto wspomnieć, że ostatnia nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, wprowadzona jako część tarczy antykryzysowej, niesie szereg dodatkowych usprawnień i rozszerza możliwość stosowania instrumentów wsparcia, nie tylko w transakcjach eksportowych, ale również w inwestycjach zagranicznych. Między innymi, dzięki wprowadzonym zmianom, mogliśmy zrealizować pierwszą transakcję potwierdzenia akredytywy w rublu na rzecz rosyjskiej spółki-córki polskiej grupy kapitałowej.

  1. Czy może Pani podać jakieś przykłady wsparcia dla eksporterów z naszego regionu?

Oczywiście. W województwie pomorskim istotne znaczenie ma eksport z branży stoczniowej, często do Skandynawii. Mamy spore doświadczenie w wystawianiu gwarancji umożliwiających polskim przedsiębiorcom realizację kontraktów na tym kierunku. Działamy przy tym również jako uczestnik konsorcjów bankowych z udziałem większej liczby instytucji lub bank wspierający transakcje mechanizmem stabilizacji stóp procentowych w ramach realizowanego przez BGK programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych. Ostatnio sporo transakcji realizujemy z pomorskimi przedsiębiorcami także w oparciu o akredytywy dotyczące eksportu na rynki o podwyższonym ryzyku. W ten sposób zwiększyliśmy bezpieczeństwo i poprawiliśmy płynność, np. w szeregu transakcji z obszaru rolno-spożywczego na Ukrainę.

 

Informacje o naszych rozwiązaniach dla eksporterów są dostępne na stronie banku: www.bgk.pl. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

BGK Region Pomorski

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk

tel.: 22 475 11 00

fax: 22 475 11 97

e-mail: gdansk@bgk.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skorzystanie z konkretnego produktu, instrumentu wsparcia uzależnione jest od spełnienia warunków w nim określonych.