fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Okręgowy Inspektorat Pracy wspiera Pracodawców Pomorza

 

W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku planuje podjąć działania oraz przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Narzędziem do realizacji celu jest współpraca z partnerami społecznymi i innymi organizacjami, w zakresie przeprowadzania szkoleń i udzielania porad prawnych przez specjalistów PIP z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy.

W związku z powyższym w dniu 24 marca 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podpisał Deklarację Współpracy z Pracodawcami Pomorza reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu Tomasza Limona. Na podstawie podpisanej deklaracji, już od kwietnia br. organizowane będą szkolenia oraz dyżury telefonicznych specjalistów OIP Gdańsk z zakresu prawnej ochrony pracy.

Na podstawie omawianego porozumienia z dnia 24 marca 2021 roku, przedstawiciel OIP Nadinspektor pracy Marek Rynkiewicz, będzie udzielał porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 519-137-377.

Pierwszy termin konsultacji telefonicznych: 13.04.2021

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywiński (po lewej) podpisuje porozumienie z Prezesem PP Tomaszem Limonem