fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Strategia Województwa Pomorskiego 2030

Szanowni Państwo,

podczas Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w dn. 12 kwietnia br. Radni Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tym samym zakończył się, trwający ponad dwa lata, proces jej przygotowania, któremu towarzyszyło założenie zapewnienia maksymalnej otwartości w definiowaniu, konsultowaniu i uzgadnianiu wizji oraz celów rozwoju województwa.

Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy byli w te prace zaangażowani, szczególnie w ramach procesu konsultowania i uzgadniania zapisów dokumentu z partnerami samorządowymi, akademickimi, społecznymi i gospodarczymi – naszą pomorską Wspólnotą.

Szanowni Państwo,

Strategia stanowi odpowiedź na wyzwania, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć oraz pokazuje priorytety rozwojowe naszego regionu na najbliższe dziesięć lat. Warunkiem sukcesu jej realizacji będzie regionalne porozumienie i współdziałanie wokół przyjętych celów rozwoju. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Samorząd Województwa Pomorskiego, będący liderem pozytywnych zmian w regionie, prowadzący ukierunkowane, skoordynowane i skuteczne działania na rzecz wszystkich mieszkańców Pomorza.

Przygotowywanie Strategii to najważniejszy etap programowania rozwoju naszego województwa do roku 2030. Jednak wysokiej aktywności wymaga od nas również opracowanie regionalnych programów strategicznych, które operacjonalizują zapisy Strategii w pięciu w obszarach: środowiska i energetyki, zdrowia i spraw społecznych, edukacji i kultury, transportu i cyfryzacji oraz gospodarki i turystyki oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, dzięki któremu nasz region otrzyma kolejną pulę środków unijnych.

LINK DO STRATEGII – DO POBRANIA

Liczę na Państwa niesłabnące zaangażowanie w tych procesach!

Z poważaniem,

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego