fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

KE zatwierdziła polską pomoc dla offshore

 

Komisja Europejska zatwierdziła 20 maja polski program wsparcia technologii produkcji morskiej energii wiatrowej, zwanej offshore wind. Całkowity maksymalny budżet programu wynosi 22,5 mld euro i będzie realizowany do 2030 roku.

 

 

Program będzie realizowany w dwóch etapach.

W pierwszym etapie projekty morskich farm wiatrowych otrzymają pomoc w ramach wyjątku od wymogu aukcji ze względu na bardzo ograniczoną liczbę projektów. W tej pierwszej fazie cena referencyjna dla poszczególnych projektów zostanie ustalona administracyjnie na podstawie ich odpowiednich kosztów, przy maksymalnym poziomie 319,60 PLN/MWh (71,82 EUR/MWh).

 DO OTRZYMANIA DOPŁAT DO PRODUKCJI PRĄDU, POLSKI URZĄD REGULACJI ENERGETYKI WYTYPOWAŁ 5 PROJEKTÓW:

  • Polenergia (spółka Dominiki Kulczyk) i Equinor (firma norweska) otrzyma dofinansowanie na dwa projekty – Bałtyk II i Bałtyk III. Udziały obu przedsiębiorstw są równe, czyli 50%/50%. W międzyczasie ww. konsorcjum kupiło też udziały w projekcie Bałtyk I, również przy zachowaniu zasady równości udziałów.
  • Polska Grupa Energetyczna (przedsiębiorstwo państwowe) i Orsted (firma duńska) otrzyma dofinansowanie również na dwa projekty: Baltica II i Baltica III.
  • Baltic Trade and Invest (d. RWE) z Niemiec na 1 projekt, przy czym ostateczna decyzja inwestora jeszcze nie zapadła.

 

Komisja Europejska zachowuje wpływ na realizację ww. projektów

Po uzyskaniu pozwolenia środowiskowego (ustanawiającego ostateczne parametry techniczne), promotor każdego projektu prześle Komisji indywidualne powiadomienie wraz z biznesplanem. Na podstawie biznesplanu Komisja dokona indywidualnej oceny konkretnego poziomu pomocy operacyjnej.

Drugi etap programu pomoc dla offshore

Już nie na zasadzie typowania potencjalnych inwestorów przez polski Urząd Regulacji Energetyki, ale w drodze otwartych i konkurencyjnych aukcji, organizowanych od 2025 r., będzie przyznawana pomoc, a cena referencyjna w ramach danego projektu będzie ustalana na podstawie oferowanej ceny.

Uzasadnienie decyzji KE

Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. KE uznała, że pomoc jest konieczna i wywołuje efekt zachęty, ponieważ projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej nie zostałyby zrealizowane w przypadku braku wsparcia publicznego. Ponadto środek pomocy jest proporcjonalny i ograniczony do niezbędnego minimum.


Anna Kłos