fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Koniec bezkrólewia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

 

Agata Grenda objęła stanowisko dyrektora Teatru Szekspirowskiego. Funkcję tę przejęła po zmarłym profesorze Jerzym Limonie. Kadencja potrwa trzy sezony artystyczne. Początek od pierwszego września br. Decyzję podjęli (jednomyślnie) organizatorzy instytucji – Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

Prócz niewątpliwych atutów, wynikających z życiowych dokonań P. Grendy, wzięto pod uwagę  także przypomnienie, że prof. Limon swego czasu zamierzał zatrudnić ją na stanowisku swego zastępcy. Nominowana odebrała w piątek 3. września oficjalny akt powołania na stanowisko z rąk prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz. W uroczystości uczestniczyli także: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Jacek Walczykowski, prezes Fundacji Theatrum Gedanense oraz jego zastępczyni – Justyna Limon, wdowa po zmarłym profesorze, twórcy GTS-u.

 

Kwiaty od marszałka, prezenty od samorządu Gdańska, powitanie następczyni prof. Limona było bardzo serdeczne.

 

Nowa dyrektor, już opracowała program swych działań (można się z nim zapoznać poprzez stronę int. GTS-u). Podkreśla, że w planach ma kontynuowanie wszelkich działań, które podjął profesor Limon, w tym: dalszą organizację międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, Lata z Szekspirem, Urodzin Szekspira, cyklu Teatry Europy i Świata, przedstawień dyplomowych szkół teatralnych, wystaw, działalności edukacyjnej. Choć to z zasady teatr impresaryjny, przewiduje nowe produkcje (co zapoczątkował już prof. Limon „Burzą” Szekspira).

Nie rewolucja, tylko ewolucja

Dyrektor Agata Grenda ma jednak też nowe, własne pomysły, które ma zamiar realizować stopniowo. Chce, aby teatr ten nie kojarzył się tylko ze sztuką wysoką, elitarną, ale by żył codziennym rytmem społecznym. Ma stać się miejscem towarzysko pożądanym, miejscem gdzie „się bywa”.

  • Marzy mi się gastronomia w tym teatrze, czyli kawiarnia, bar z winem, restauracje. To są ogromne koszty i badam je teraz. Myślę jednak, że jeżeli gdańszczanie będą wiedzieć, że można tu przyjść i napić się kawy, wypić lampkę wina i wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, tym chętniej przyjdą przez cały rok – wyjaśnia Agata Grenda.

Chciałaby zorganizować też Lożę Patronów, czyli grupę osób, które raz w roku sponsorowałyby jakąś produkcję teatru, byłyby ambasadorami teatru a nawet organizatorami wydarzeń integracyjnych.

Planowane jest także stworzenie biblioteki i czytelni profesora Jerzego Limona, która zawierać ma księgozbiór naukowy zmarłego, jego książki związane z Szekspirem oraz woluminy m.in. z różnych dziedzin sztuki, teatru czy architektury Gdańska. Dostępna będzie także kolekcja filmów szekspirowskich.


Anna Kłos

 

 

Agata Grenda jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004–06 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

W latach 2006–11 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015–17 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tej placówki.

W latach 2011-15 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury.

W latach 2017-21 prowadziła firmę „Grenda. Produkcja Kultury”, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W tym roku współpracowała przy 31. Festiwalu Malta w Poznaniu jako zastępczyni dyrektora festiwalu.