fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Lotos S.A. rozkawałkowany

 

 

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, podczas konferencji w Warszawie w dniu 12. stycznia 2022 roku, poinformował o zakończeniu prac nad sposobem realizacji warunków Komisji Europejskiej dla fuzji obu koncernów. Polski rząd wybrał trzech głównych uczestników tego procesu. 

 

  • Koncern Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej przejmie 30 proc. wydzielonej z Grupy Lotos rafinerii gdańskiej wraz z pakietem praw zarządczych (uprawnia do 50% udziału w zarządzaniu, oraz prawo do samodzielnego dysponowania 50% produkcji). Ta największa firma naftowa świata przejmie też wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP (czyli paliwa lotnicze). Wartość transakcji została oszacowana na 1,15 mld zł.
  • Węgierski MOL, przejmie 417 stacji paliw Lotosu. Stanie się wtedy trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. Wartość transakcji została określona na 610 mln dol. Jednocześnie ww. firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji, czyli tankować tam będziemy węgierskie paliwo. W ramach umowy MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw – 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji – za kwotę 259 mln dol.
  • Aktywa w obszarze logistyki paliwowej, czyli spółkę Lotos Terminale, oraz biznesu asfaltowego, nabędzie polska spółka giełdowa Unimot. Poprzez przejęcie 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale Unimot nabędzie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m3 oraz zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Cena nie została do końca sprecyzowana. Jak poinformował Unimot, cena za nabywane udziały została ustalona między innymi w oparciu o wyceny przygotowane przez doradców finansowych oraz wewnętrzne analizy i będzie podlegać korekcie o wartość długu netto i zmiany w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji.„Biorąc pod uwagę podany mechanizm ustalenia ceny oraz wartość inwestycji, do których sfinansowania zobowiązał się Kupujący, szacowane zaangażowanie kupującego w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł” – czytamy w komunikacie. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

 

Biopaliwa też dla Węgrów

Partnerem do realizacji środków zaradczych w obszarze rynku biopaliw będzie z kolei węgierska firma Rossi Biofuel, która nabędzie 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa. W ramach umowy przez 4 lata obie firmy łączyć będzie też umowa sprzedaży biokomponentów.

 

To jeszcze nie decyzja

Wszystko co powyżej nie oznacza, że sprawa została zamknięta, to tylko propozycja realizacji warunków postawionych przez Komisję Europejską.

Decyzja leży po stronie Komisji Europejskiej. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów podlegają bowiem zatwierdzeniu przez Komisję. I to jeszcze nie koniec procesu.

Po wydaniu ostatecznej zgody przez Komisję Europejską, przyjdzie czas na zgody walnych zgromadzeń akcjonariuszy zarówno PKN Orlen jak Grupy Lotos. Dopiero wtedy połączenie dwóch  paliwowych koncernów może stać się faktem.

 


Anna Kłos