fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

ZUS: Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Uwaga – info z ZUS:

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS.

Możliwe formy pomocy to:

Ponadto należności z tytułu składek mogą być umarzane po spełnieniu ustawowych warunków.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-maja-problemy-z-oplacaniem-skladek-na-skutek-konfliktu-zbrojnego-w-ukrainie/4486501