fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ś.P. JAN KLAPKOWSKI

 

Szanowni Państwo,

Z wielkim żalem żegnamy Pana Jana Klapkowskiego, założyciela naszej organizacji, wieloletniego Prezesa oraz Dyrektora Biura Gdańskiego Związku Pracodawców.

 

Jan Klapkowski  – inicjator i współzałożyciel Gdańskiego Związku Pracodawców (obecnie: Pracodawców Pomorza) oraz Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie urodził się w 1943 roku w Kartuzach. Po ukończeniu studiów w dwóch uczelniach: Wyższej Szkole Pedagogicznej (1966) i Politechnice Gdańskiej (1981) rozpoczął pracę w Stoczni Północnej w Gdańsku. Przez 25 lat pracował w przemyśle okrętowym. Zdobytą wiedzę uzupełniał na studiach podyplomowych w Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej. W trakcie pracy zawodowej składał szereg wniosków racjonalizatorskich, które przyczyniły się do poprawy organizacji pracy i obniżki kosztów produkcji. Jego cechy osobiste: kreatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność porozumiewania się z zarządem i pracownikami spowodowały, że obejmował kolejne stanowiska kierownicze. W wyniku konkursu został dyrektorem naczelnym Stoczni Wisła w Gdańsku. W trudnym okresie przemian w polskiej gospodarce /lata 1990/92/ pozyskał kontrakty na budowę statków dla Nigerii, Iraku i Maroka zabezpieczając ciągłość produkcji stoczni dającej pracę ponad 1100 osobowej załodze. Doprowadził do restrukturyzacji stoczni i powołania spółki pracowniczej.

W latach 1992-94 pracował jako dyrektor w szwedzkiej spółce z o.o. Elasto Chemikal AB, która wprowadziła, jako jedna z pierwszych w Polsce, samopoziomujące się masy epoksydowe do posadzek przemysłowych. W 1995r. Wojewoda powołał Jana Klapkowskiego na Zarządcę Komisarycznego Gdańskiej Centrali Materiałów Budowlanych.  Został likwidatorem i sprywatyzował ten zakład podpisując akt notarialny ze spółką Raab Karcher Polska. Prywatyzacja została dobrze przyjęta przez załogę i uznana przez władze województwa za jedną z najlepszych w 1995r. Przez dwa kolejne lata był dyrektorem spółki z o.o. VASCO, która obsługiwała pod względem dostaw materiałowych dużą polsko-niemiecką firmę Gestra Polonia. Wdrożył nowatorskie rozwiązania magazynowe ograniczające koszty i usprawniające działalność tej dynamicznie rozwijającej się firmie pomorskiej. Jednocześnie udzielał się społecznie pełniąc funkcje Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię oraz Prezesa Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Gdańsku.

Dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu został powołany do kilku rad nadzorczych, w tym między innymi do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ZUS w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  spółki giełdowej Vistal Gdynia. W 1994r. założył własną firmę Janbud Sp. z o.o. Był członkiem założycielem Gdańskiego Związku Pracodawców i Konfederacji Pracodawców Polskich. Przez 4 lata był Wiceprezydentem KPP. Od 1991 roku, przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Gdańskiego Związku Pracodawców, a od 2001 roku był dyrektorem tej organizacji. Jako zwolennik konsolidacji pomorskiego ruchu pracodawczego zainicjował w 2004 roku podpisanie w Ratuszu Głównym w Gdańsku porozumienia o współpracy, pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami pracodawczymi działającymi w oparciu o ustawę o związkach pracodawców z 1991 roku. W ramach działalności organizacji pracodawców realizował szereg nowatorskich projektów w tym między innymi przeciwdziałających bezrobociu młodzieży kończącej naukę oraz kobiet bez zawodu w wieku powyżej 45 roku życia. Aktywnie działał na rzecz ochrony zdrowia i ochrony środowiska organizując dla członków Związku szkolenia i seminaria w tym zakresie.

Dzięki swoim przymiotom osobistym oraz zaangażowaniu w sprawy społeczne był osobą powszechnie znaną, lubianą i szanowaną. Szczególnie poważany był w pomorskim środowisku gospodarczym.

Za swoje zasługi odznaczony był Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami branżowymi, resortowymi i organizacyjnymi w tym: Złotym Medalem Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza.