fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zachęcamy do udziału w programie „Sprawny Staż” którego partnerem są Pracodawcy Pomorza

 

 

Praktykujemy D&I ze stażystami z niepełnosprawnościami

Fundacja Integralia należąca do Grupy ERGO Hestia uruchomiła nowy program płatnych staży dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami pn. „Sprawny staż”.  Do inicjatywy zaprasza duże i uznane organizacje. Przedsiębiorstwa te umożliwią uczestnikom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i rozwój kariery. Do tej pory do programu dołączyły ERGO Hestia, Bayer oraz Siemens Healthineers. Zostały jeszcze 3 miejsca dla firm – czas na przesyłanie zgłoszeń mija 10 kwietnia.  Pracodawcy Pomorza objęły patronat nad projektem.

Celem programu Sprawny staż jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy społecznie odpowiedzialnym biznesem a osobami z niepełnosprawnościami – w myśl strategii Diversity & Inclusion. W inicjatywie mogą wziąć udział podmioty, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju oraz posiadają status dużego przedsiębiorcy. Mile widziani są pracodawcy oferujący finansowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania, lecz jest to kryterium dodatkowe. Każdy pracodawca może zgłosić 5 miejsc stażowych, zobowiązuje się do przyjęcia stażystów i wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej 3 500 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Pozostałe warunki, terminy, zadania i wymagania wobec kandydatów firmy ustalają indywidualnie. Fundacja Integralia przeprowadzi bezpłatną rekrutację oraz pomoże w przygotowaniu zespołów do współpracy ze stażystami. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu. Więcej informacji o projekcie i korzyściach ze współpracy znajduje się na stronie www.sprawnystaz.pl

Według analizy Boston Consulting Group – firmy ze zróżnicowaną kadrą zarządzającą dzięki innowacyjnym rozwiązaniom generują przychody wyższe o 19% od konkurencji zarządzanej przez grupy jednorodne. Różnice widać także na poziomie poszczególnych zespołów – grupy o większym stopniu zróżnicowania osiągają przychody wyższe średnio o 3,7% niż grupy jednorodne (raport PwC dla ISS „Diversity adds millions to the ISS bottom line”). Dodatkowo członkowie takich zespołów deklarują wyższy poziom satysfakcji z wykonywanych obowiązków i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Włączanie zarządzania różnorodnością do strategii działania firmy oznacza lepsze rezultaty (innowacyjność, wydajność, motywację), które przekładają się na dobrobyt pracowniczy, wizerunek i wyniki finansowe firmy. A co do kultury organizacyjnej wnoszą osoby z niepełnosprawnościami? Inne spojrzenie na świat, pomysły jak przezwyciężyć ograniczenia i wykorzystać możliwości. Myślą o wszystkich klientach, dostosowując komunikację, produkty i usługi do ich potrzeb. Doskonale motywują innych, pokazują jak walczyć ze słabościami oraz jak dzięki samodyscyplinie pracować efektywnie i osiągać wyznaczone cele. Często są także lojalnymi i zaangażowanymi pracownikami, którzy pozytywnie wpływają na markę pracodawcy. Współpracownicy zaś są bardziej empatyczni, wrażliwi, a to poszerza ich perspektywę oraz wyzwala kreatywność.

W ciągu minionych dwóch lat w Fundacji Integralia obserwuje się większą otwartość firm na kandydatów z niepełnosprawnościami. Tym, co utrudnia efektywną realizację oczekiwanych wskaźników zatrudnienia, są pewne obawy i stereotypy. W jaki sposób fundacja odpowiada na te wątpliwości?

 1. Większość obaw się nie sprawdzi. Przykładowo wśród pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Grupie ERGO Hestia tylko 10% wymagało przystosowania stanowiska pracy.
 2. Fundacja Integralia wspiera firmy przez cały okres realizacji programu Sprawny staż. Przez 18 lat działalności fundacja podjęła współpracę z blisko 400 firmami, oferując staże, usługi rekrutacyjne, szkoleniowe i consultingowe.
 3. Staż jest niezobowiązującą formą współpracy i szansą na zdobycie doświadczenia dla dwóch stron a młodzi studenci z niepełnosprawnościami to osoby z ogromnym potencjałem. Warto wykorzystać ten zasób i rozwijać Diversity & Inclusion.

 

 

PARTNERSTWO NA RZECZ DIVERSITY & INCLUSION

Biznes połączył siły, by stworzyć miejsca pracy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

SZANSA NA ROZWÓJ

Program płatnych staży to integracja, szkolenia i perspektywy.

 

DOŚWIADCZENIE

Ty realizujesz staż, my rekrutujemy.

 

WIARYGODNOŚĆ

Działamy od 18 lat. Możesz na nas liczyć!

 

Dla kogo?

Uczestnicy

Studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), którzy:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • nie ukończyli 30. roku życia
 • są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, by odbyć staż (nieobligatoryjnie)

Partnerzy

Firmy, które chcą zorganizować staże i przyjąć stażystów oraz:
 • posiadają status dużego przedsiębiorstwa
 • wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju
 • zaoferują wsparcie finansowe dla osób rozważających relokację (nieobligatoryjnie)

 

 
 

Plan programu

 

Marzec – Kwiecień

rekrutacja kandydatów

Maj

rozmowy z kandydatami

Czerwiec

wyłonienie stażystów

Lipiec – Wrzesień

realizacja staży

 

  Korzyści:

   Dla Stażystów

 • organizowane przez nas staże są płatne, a dzięki nim masz realną szansę na późniejsze zatrudnienie
 • dajemy możliwość zdobycia umiejętności oraz doświadczenia w uznanych, międzynarodowych firmach
 • poznasz nowych ludzi oraz zbudujesz relacje, które mogą przydać Ci się w przyszłości
 • w przypadku relokacji możesz zyskać zwrot kosztów zakwaterowania (w zależności od oferty)
 • w Fundacji Integralia wspieramy w budowaniu dalszej ścieżki kariery

   Dla Partnerów

 • masz możliwość pozyskania ambitnych stażystów
 • bezpłatnie rekrutujemy kandydatów i wspieramy w całym procesie onboardingu
 • zespoły współpracujące ze stażystą odbędą bezpłatne szkolenie na temat budowania relacji z osobami z niepełnosprawnościami
 • udział w programie jest doskonałą przestrzenią do komunikacji działań employer brandingowych
 • pomagamy w optymalizacji kosztów zatrudnienia

Włączając się w program Sprawny staż, realizujesz cele przyjęte w rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030