fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

List Intencyjny dotyczący Pomorskiej Platformy Współpracy (…)

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zawartość listu intencyjnego w przedmiocie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy w zakresie tworzenia Pomorskiej Platformy Współpracy instytucji uczestniczących w pozyskiwaniu i obsłudze pracowników z zagranicy na regionalny rynek pracy przekazujemy sygnatariuszom.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku planuje kontynuację działań wraz z Partnerami m.in. prowadząc badania i analizy rynku pracy, organizując szkolenia dla pracodawców i pracowników, agencji zatrudnienia, inicjując spotkania sieciujące w celu wymiany dobrych praktyk. Mają zostać również podjęte nowe działania w szerszym gronie sygnatariuszy listu intencyjnego w różnorodnych formatach i konfiguracjach w zależności od potrzeby oraz zmieniającej się sytuacji otoczenia gospodarczego, społecznego i prawnego.

W związku z tym w drugiej połowie roku (jesienią) zorganizowane zostanie merytoryczne, robocze spotkanie z przedstawicielami instytucji sygnatariuszy listu intencyjnego w celu ustalenia formuły dalszej współpracy i wypracowania kolejnych aktywności.

Formuła Pomorskiej Platformy Współpracy w swoich założeniach jest otwarta i dopuszcza poszerzenie o kolejne instytucje i podmioty zainteresowane współpracą na rzecz wzmacniania pomorskiego rynku pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców dlatego na stronie internetowej: Pomorska Platforma Współpracy | WORTAL (praca.gov.pl) umieszczony został formularz deklaracji przystąpienia do PPW.