fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rozstrzygnięcie konkursów Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

W Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się w dn. 18. listopada br. uroczystość podsumowująca konkursy roku 2022 organizowane przez Pomorską Inspekcję Pracy we współpracy z organizacją Pracodawcy Pomorza. Podczas gali finałowej tę ostatnią reprezentował zastępca dyrektora zarządzającego Pracodawców Pomorza Michał Maksymiuk, on też wręczał nagrody i wyróżnienia, wraz z Mariuszem Pokrzywińskim – dyr PIP w Gdańsku, w najważniejszym konkursie: Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej.

Fot. Zastępca dyrektora PP Michał Maksymiuk,

Celem ww. konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Podczas Gali Finałowej reprezentujący zwycięskie firmy nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ ze mną będziesz najbezpieczniejszy” Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy byli oceniani w dwu kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do  249 i powyżej 249 pracowników.

Pracodawcy Pomorza od lat wspierają działania edukacyjne oraz promujące bezpieczeństwo pracy wśród zrzeszonych pracodawców – przekazał zgromadzonym w przemówieniu Michał Maksymiuk – zastępca dyrektora zarządzającego Pracodawców Pomorza. Ścisła współpraca z Inspekcją Pracy rozwija się na wielu polach, poczynając od konsultacji dla przedsiębiorców, poprzez wydarzenia o charakterze konferencyjnym, zwłaszcza w obszarze aktualnych zmian w prawie pracy. Gratulując nagrodzonym p. Maksymiuk przekazał również słowa uznania dla organizatorów Konkursów PIP, zapewniając o dalszym wsparciu Pracodawców Pomorza w wszelkich wspólnych inicjatywach. 

 

KONKURS PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

Kategoria do 249 zatrudnionych:

 • III miejsce firma budowlana P&P sp. z o.o. , Orle, k. Wejherowa
 • II miejsce Eurocast sp. z o.o. Strzebielino
 • I miejsce KB Pomorze sp. z o.o. Gdańsk

Fot. Od lewej: wicedyrektor PP Michał Maksymiuk, dyr PIP Mariusz Pokrzywiński i przedstawiciele laureatów

Kategoria powyżej 249 zatrudnionych

 • II miejsce MOWI POLAND S.A. Przetwórstwo ryb. Duninowo k. Ustki. Firma zajmuje się przetwórstwem ryb – przede wszystkim łososia atlantyckiego, posiada 6 zakładów produkcyjnych, z tego 5 dotyczy łososia, w tym jeden z zakładów jest liderem w produkcji sushi. Zatrudnia 3344 pracowników

Fot. Wręczenie statuetki reprezentantce firmy

 • I miejsce SPIE Elbud Gdańsk S.A. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obsłudze technicznej oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych. Zatrudnia 403 osoby.

 Fot.  Statuetkę odbiera przedstawiciel firmy

KONKURS BUDUJ BEZPIECZNIE

Przedmiotem oceny były realizacje, przy skrupulatnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy, konkretnych inwestycji budowlanych.

WYRÓŻNIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane GRANIT sp. z o. o. z Kartuz. Za budowę zespołu 9 budynków mieszkalnych WILEŃSKI PARK w Słupsku. Są to obiekty wielorodzinne z usługami na parterze i halami garażowymi, wykonano też infrastrukturę towarzyszącą: drogi wewnętrzne, oświetlenie terenu, place rekreacyjne.

Fot. Wręczenie wyróżnienia

 • ERBUD S.A. Warszawa. Za budowę salonu mercedesa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie

Fot. Wręczenie wyróżnienia

 • Concept Bau Wroński Krzysztof Łęczyce. Za budowę obiektu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie oraz przebudowę innych budynków tejże szkoły

 

ZDOBYWCY NAGRÓD

 • III miejsce: DOMESTA sp. z o.o. Gdańsk. Za postawienie wielorodzinnego, budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Ptasiej, wraz z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi i zabezpieczeniem terenu murami oporowymi.

 • II miejsce ERBUD S. A. Warszawa Za budynek mieszkalny wielorodzinny w Gdańsku przy ul. Pilotów

 • I miejsce HOCHTIEF POLSKA A. Warszawa. Za budynek badawczo-rozwojowy z obiektami małej architektury w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Laureaci innych konkursów:

NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY:

I miejsce – Piotr Rutkowki – Port Gdański Eksploatacja s.a. ,

NAJAKTYWNIEJSZY PRACOWNIK SŁUZBY BHP

I miejsce Tomasz Cendrowski, Stocznia Remontowa s.a. w Gdańsku

tekst. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos