fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV – dla twojego pracownika!

 

 

 

 

Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w okresie realizacji czwartej odsłony projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty. Poniższa oferta jest koordynowana i realizowana przez Pracodawców Pomorza. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty! 

 

W projekcie może wziąć udział pracownik powyżej 30 roku życia zatrudniony na umowę zlecenie, dzieło, umowach krótkoterminowych, którego miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osoby ubogie pracujące i odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia, reemigranci – z obszaru realizacji mechanizmu ZIT). Uczestnikiem może być pracownik zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Gdańsk.

 

Pracodawco! Pracownik i szkolenia idą w parze, dlatego powinieneś wiedzieć, że:

 

Szkolenia zawodowe, które będą uwzględniały gwarantowane stypendium dla uczestnika projektu, będące formą wsparcia w Projekcie to szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/formalnego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną lub szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników/czek, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Bieżące oferty szkoleniowe możesz obejrzeć tutaj:

Oferty szkoleniowe ZIT IV

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzami zgłoszeniowymi

 

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Okres realizacji:

01.01.2022-30.09.2023

Ogólna wartość projektu:

9 690 450,69 zł 

Dofinansowanie ze środków UE:

8 236 883,08 zł