fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Najważniejsze dla rzeczywistej ochrony środowiska jest zaangażowanie społeczeństwa

 

Od lewej: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wiceprezes WFOŚ Teresa Jakubowska, prezes WFOŚ Szymon Gajda

 

Działania te zasługują na wsparcie finansowe. Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczył prawie 4 mln zł dofinansowania na zadania z ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

22 lutego uroczyście przedstawiono wyniki pierwszych w tym roku konkursów z ochrony przyrody i Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kolejne zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Do rozdysponowania pozostało 2,5 mln zł.

 

 

 

 

 

Prezes WFOŚ Szymon Gajda z satysfakcja podkreślił, że rozdysponowana suma jest 4 razy większa niż na analogiczne cele była przeznaczona w ub. toku. Ważnym zadaniem w zakresie ochrony środowiska  jest zwalczanie roślinnych gatunków inwazyjnych i ochrona tych, które zagrożone są wyginięciem.

Województwo pomorskie pod względem liczby rezerwatów zajmuje drugie miejsce w Polsce, za województwem mazowieckim -przypomniał prezes Gajda.  – Możemy pochwalić się dwoma parkami narodowymi oraz siedmioma krajobrazowymi, jak również znaczącą powierzchnią obszarów Natura 2000. Podejmowaliśmy już szereg inicjatyw, dzięki którym rosła świadomość ekologiczna mieszkańców województwa pomorskiego, powstawały zielone szkoły czy ścieżki edukacyjne, a także prowadzona była ochrona w rezerwatach przyrody. I będziemy to kontynuować. Wiemy, że potrzeby w tym zakresie są duże. Bardzo nam zależy, aby edukację ekologiczną prowadzić w sposób nowoczesny i interesujący. Taki, dzięki którym możliwa będzie zmiana społecznych poglądów i nawyków nawyków na te przyjazne środowisku.

Uczestniczący w uroczystości wojewoda pomorski Dariusz Drelich przypomniał, że województwo pomorskie to pod względem przyrodniczym miejsce wyjątkowe. Liczne programy, także te prowadzone przez WFOŚiGW, mają na celu niedopuszczenie do dewastacji czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego ochrona to nasz priorytet, a walka o czyste środowisko powinna stać się wyzwaniem dla każdego z nas. Czasem wiąże się to z wprowadzaniem zmian i ograniczeń, ale warto to robić by z dobrodziejstw natury mogły korzystać następne pokolenia. Każdy rozwój powinien być zrównoważony i uwzględniać lokalne uwarunkowania.

Corocznie Pomorskie odwiedzają setki tysięcy turystów. Pragniemy, by i mieszkańcy, i nasi goście mogli czerpać z jego bogactwa przez kolejne wieki. Pamiętajmy więc, że obcowanie z naturą oznaczać musi jej poszanowanie – dodał wojewoda D. Drelich.

O szczegółach wyników konkursu mówiła wiceprezes WFOŚ Teresa Jakubowska. Podkreśliła z satysfakcją, że w tym ostatnim konkursie uczestniczyło wielu nowych beneficjentów, co świadczy o coraz szerszym zainteresowaniu społecznym.  Dofinansowanie otrzyma 28 zadań. Wśród nich kampanie społeczne, warsztaty  ekologiczne, festiwal animacji, trójwymiarowy spacer po instalacjach produkujących energię odnawialną, edukacje ekologiczne w zielonych szkołach, uniwersytetach, a także dzięki dotacjom zmodernizowane i wyposażone zostaną sale edukacyjne. Dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, prowadzona będzie czynna ochrona w rezerwatach przyrody, pielęgnacja pomników przyrody, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, założone zostaną aleje rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych, wspierane ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt.
Realizacja przedsięwzięć z ochrony przyrody jest niezmiernie istotna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania najcenniejszych pomorskich ekosystemów.


Anna Kłos