fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

PGE inwestuje w Gdyni

 

W środę 22 lutego odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych źródeł wytwórczych w Elektrociepłowni Gdyńskiej należącej do PGE Energia Ciepła SA, spółki z Grupy PGE. Pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej oraz dyrekcja i zarząd PGE Energia Ciepła podpisali też Deklarację ekologiczną – zobowiązanie wobec samorządów i społeczności lokalnej, że inwestycją w budowę nowych źródeł wytwórczych rozpoczyna realizację Planu Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej. Inwestycja  w Gdyni zabezpieczy dostawy ciepła dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Gminy Kosakowo, a wkrótce także Redy. 

 

Ekologiczne znaczenie nowej inwestycji

Prezes zarządu PGE (Polskiej Grupy Energetycznej) Wojciech Dąbrowski podkreślił w inauguracyjnym przemówieniu podczas uroczystości, że PGE rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji niskoemisyjnych na Pomorzu:

–  „To kolejny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa. To także przejaw konsekwentnej realizacji Strategii PGE, która zakłada neutralność klimatyczną Grupy do 2050 roku. Transformacja źródeł wytwórczych w Elektrociepłowni w Gdyni pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o ponad 40 proc., czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku

Pierwsza inwestycja

To nowa Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2. Transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjnego ciepłownictwa polega na stopniowym odchodzeniu od węglowych źródeł energii, które są zastępowane przez inne, bardziej przyjazne dla środowiska. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego EC z kotłami mazutowymi z lat siedemdziesiątych,  powstanie  kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi o mocy 30 MW każdy. Zastąpi ona największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Jego likwidacja spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa węglowego o 20 tys. ton rocznie, czyli nowa inwestycja pozwoli na zredukowanie w EC Gdynia emisji CO2 docelowo o ponad 40 proc. – to tak, jakby zatrzymać cały transport drogowy w Gdyni na 20 dni. Emisja pyłów i pozostałych gazów zostanie istotnie zredukowana. Emisja tlenków siarki obniży się ponad 40-krotnie, tlenków azotu 10-krotnie,Docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej w 2026 roku. Na tę inwestycję przeznaczono (na razie) 100 mln zł.

Druga inwestycja

Jednocześnie w EC Gdynia w Kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 1 trwa montaż nowego kotła parowego o mocy 27 MW. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.  Będzie on rezerwowym źródłem pary dla odbiorców zewnętrznych i na potrzeby własne elektrociepłowni. Będzie on źródłem zapasowym w razie dużego zapotrzebowania na ciepło dostarczane mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa. Paliwem dla nowego kotła będzie olej lekki. Wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.

 

Podpisano deklarację ekologiczną

W środę podpisano również deklarację ekologiczną czyli zobowiązanie pracowników Oddziału Wybrzeże oraz dyrekcji PGE Energia Ciepła wobec samorządów i społeczności lokalnej, mówiące iż inwestycja w budowę KRS 2 w EC Gdynia rozpoczyna realizację planu dekarbonizacji dla tej lokalizacji. Plan Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 70 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

W uroczystości wzięli udział: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE S.A., Przemysław Kołodziejak prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A., Elżbieta Kowalewska dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.,  Dariusz Drelich wojewoda pomorski, oraz samorządowcy – Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Marcin Majek wójt gminy Kosakowo, burmistrz Rumi – Michał Pasieczny i burmistrz Redy – Krzysztof Krzemiński. Z dużą satysfakcją przysłuchiwała się wystąpieniom wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej – Teresa Jakubowska.


Anna Kłos