fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Ankieta dot. praktyk równościowych

W czerwcu 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Pomorski Zespół ds. Kobiet. Zadaniem zespołu jest m.in. diagnoza sytuacji kobiet ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rynku pracy, awansu zawodowego, wynagrodzeń. Do zadań zespołu należy również analiza działań związanych z kwestiami równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Powołanie zespołu uznano za ważne z uwagi na wyzwania społeczne, konieczność likwidacji nierówności oraz wpisywanie się w politykę UE. 

W ramach swoich zadań Pomorski Zespół ds. Kobiet przystąpił do sporządzenia mapy praktyk równościowych w podmiotach gospodarczych naszego regionu. W tym celu została sporządzona krótka ankieta.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego wracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety zawartej pod poniższym linkiem do dnia 23.03.2023.   

Link do ankiety – https://forms.office.com/e/GYGp9igAkA