fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Raport Legislacyjny Lewiatana 17.07.2023

 

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
Główne zmiany/przepisy:

1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Propozycja nowelizacji art. 709(2) oraz art. 709(11) oraz art. 709(13) dopuszczająca formę dokumentową w transakcjach leasingowych. Celem proponowanych zmian jest umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej w miejsce obowiązującej dzisiaj regulacji, zgodnie z którą konieczne jest zachowanie formy pisemnej i to zastrzeżonej ad solemnitatem.

2. Zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu ma być korzystający (leasingobiorca).

3. Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wprowadza likwidację ograniczenia czasowego tj. 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus.

4. Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza obniżenia stawki podatku od towarów i usług na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5%.

5. Zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podniesienie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 2 do 3 mln euro.

Termin zgłoszenia uwag: 26 lipca 2023
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Anna Słomińska-Wernik

Zobacz projekt »

Projekt ustawy o zarządzaniu danymi
Główne zmiany/przepisy:

Projekt stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi, Data Governance Act).

Termin zgłoszenia uwag: 13 lipca 2023
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Eliza Turkiewicz

Zobacz projekt »