fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[Alert legislacyjny] Uwaga! Rządowy projekt nakłada nowe obowiązki na hotele, kina, restauracje, kawiarnie i inne podmioty udostępniające klientom sieć Wi-Fi  

Uwaga! Rządowy projekt nakłada nowe obowiązki na hotele, kina, restauracje, kawiarnie i inne podmioty udostępniające klientom sieć Wi-Fi  
 
Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym sejmowym wysłuchaniem publicznym rządowego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (numer druku 3282), które odbędzie się 12 września 2023 r. pragniemy zaalarmować, iż projektowana ustawa, oprócz obowiązków dla dostawców internetu, nakłada obowiązki na podmioty takie jak m.in. hotele, pensjonaty, kina, galerie handlowe, restauracje, kawiarnie i inne punkty handlowo-usługowe, które oferują swoim klientom Wi-Fi. Ze względu na brak zamkniętego katalogu przepisy mogą być stosowane wobec szerszego kręgu przedsiębiorców.

Art. 10 projektowanej ustawy stanowi, że przedsiębiorca umożliwiający korzystanie z publicznej sieci telekomunikacyjnej za pośrednictwem lokalnej sieci radiowej, dla którego jest to działalność dodatkowa w stosunku do wykonywanej działalności głównej, ogranicza użytkownikom lokalnej sieci radiowej dostęp do stron internetowych zawierających treści pornograficzne, chyba że jest to technicznie niewykonalne lub gdy użytkownik końcowy jest osobą pełnoletnią, której wiek został zweryfikowany przez tego przedsiębiorcę. Obowiązek ten nie będzie dotyczył przedsiębiorców będących mikroprzedsiębiorcami.

Weryfikacja wieku, w przypadku np. hoteli czy restauracji, mogłaby polegać na okazaniu dowodu tożsamości. W sytuacji natomiast braku możliwości wprowadzenia skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku, blokowaniem będą objęci wszyscy użytkownicy. Utworzenie skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku będzie się wiązać z koniecznością rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej oraz implementacją rozwiązań, które będą wiązać się z kolejnymi, ogromnymi kosztami dla przedsiębiorców.

Projekt przewiduje, że minister cyfryzacji, jeżeli przemawiać będzie za tym charakter lub zakres naruszenia, będzie mógł nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę, który udostępnia Wi-Fi jako dodatkowy element swojej działalności i nie wypełnia albo nienależycie wypełnia obowiązek ograniczenia dostępu do stron internetowych zawierających treści pornograficzne. Kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona w wysokości do 1% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł.