fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Elektrociepłownia w Gdańsku planuje inwestycję za 1,2 mld zł

Rozpoczyna się kolejny etap transformacji Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku nazywający się „Zielone ciepło dla Gdańska”. Do końca 2028 roku ma zakończyć się kolejny etap jej modernizacji w kierunku zeroemisyjnego wytwarzania ciepła dla gdańskiego systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia wzbogaci się o akumulator ciepła i cztery największe w Polsce wielkoskalowe pompy ciepła o łącznej mocy 80 MW.  Plan ten został przedstawiony  28 sierpnia 2023 r. podczas konferencji w której udział wzięli: Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Przemysław Kołodziejak – wiceprezes zarządu PGE, Mariusz Michałek – wiceprezes PGE Energia Ciepła, Kazimierz Smoliński – poseł PiS, Kazimierz Koralewski – wiceprezes Portu Gdynia, Kamil Tarczewski – wiceprezes Portu Gdańsk, Teresa Jakubowska – wiceprezes WFOŚiGW w Gdańsku, oraz  przedstawiciele branż współpracujących z EC. Gospodynią konferencji była dyrektor EC Elżbieta Kowalewska, dla której było to mocne zakończenie kariery w tej firmie, ponieważ zdecydowała się na przejście na emeryturę. Szkoda, bo trudno będzie znaleźć fachowca tej klasy.

Najpierw głos zabrał wiceminister Karol Rabenda:

– Podobnie jak w przypadku całej energetyki, także ciepłownictwo systemowe przechodzi proces zielonej transformacji i zastępowania węglowych źródeł wytwarzania ciepła rozwiązaniami nisko i zeroemisyjnymi. Realizowana w Gdańsku inwestycja, podobnie jak inne prowadzone w całym kraju, zwiększają bezpieczeństwo cieplne mieszkańców i znacząco ograniczają wpływ na środowisko naturalne z korzyścią dla mieszkańców.. Ograniczenie emisji CO2 przy produkcji ciepła  będzie miało również pozytywny wpływ na koszty wytwarzania energii cieplnej dostarczanej odbiorcom  – powiedział.

Czym jest planowana inwestycja

Akumulator i pompy ciepła to kolejny etap modernizacji EC Gdańsk jako dopełnienie dla kotłów elektrodowych, które, jako pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, już dzisiaj z powodzeniem wykorzystują „zieloną energię” z krajowego systemu elektroenergetycznego do wyprodukowania „zielonego ciepła”. 

Akumulator ciepła  to wielki zbiornik w kształcie walca, o wysokości 60 metrów i średnicy 30 metrów. Wysoki na 16 pięter będzie mógł pomieścić 35 milionów litrów wody, czyli tyle, ile mieści się w dziesięciu basenach olimpijskich. Temperatura wody w akumulatorze wynosić będzie około 98˚C. Akumulator będzie gromadził ciepło, gdy zapotrzebowanie na nie będzie mniejsze niż bieżąca produkcja, oddawać zaś będzie w sytuacji odwrotnej. Pojemność cieplna akumulatora wyniesie blisko 2000 MWh, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu gdańskiej sieci w okresie letnim. Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, przez co ogranicza ilość paliwa spalanego w kotłach i tym samym wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W Gdańsku powstanie drugi co do wielkości magazyn ciepła w Polsce.

Do akumulatora można podłączać w sposób elastyczny lokalne źródła ciepła.
W Elektrociepłowni Gdańskiej podłączone zostaną kotły elektrodowe, a także cztery wielkoskalowe pompy ciepła o łącznej mocy cieplnej 80 MW, z dolnym źródłem ciepła w Martwej Wiśle. Będą one instalowane równolegle z budową akumulatora.

– W efekcie tych inwestycji gdański system ciepłowniczy zyska większą elastyczność, a także poprawi się efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej. Spełni on także warunki bycia efektywnym systemem ciepłowniczym, proponowane przez UE w ramach Pakietu „Fit for 55”. Dzięki posiadaniu akumulatora ciepła, pomp ciepła i kotłów elektrodowych, EC Gdańsk zyska także większe możliwości optymalizowania kosztów wytwarzania – podsumowała Elżbieta Kowalewska dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Goście zwiedzają przedsiębiorstwo

Prezes Elżbieta Kowalewska

Wiceminister Karol Rabenda

Wiceminister Mariusz Michałek