fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

NDI wywindowało wiechę na Centrum Ekoinnowacji PG

Będzie to supernowoczesna placówka naukowo-badawcza, która umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii z obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Dotyczy to  m.in.  oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej, energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, a także rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy też rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

Centrum będzie pełnić również funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, co pozwoli na kształcenie kadr specjalistów zajętych tworzeniem kolejnych, innowacyjnych technologii ekologicznych.

Inwestycja dumą Politechniki Gdańskiej

W piątek 15 września 2023 r. zawieszono tzw. wiechę na najwyższym punkcie budynku, a to oznacza, że osiągnął on swoją docelową wysokość. W wydarzeniu udział wzięło grono prominentny osobistości, na czele z prof. Krzysztofem Wilde – rektorem PG, który powiedział:

– Po uruchomieniu wiosną tego roku superkomputera „Kraken”, to nasza kolejna duża i bardzo ważna inwestycja. Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w kraju i symbolem naszej nieustającej troski o środowisko naturalne, o przyszłość naszego kraju i naszej planety. To także wyraz naszej wiary w potencjał nauki i technologii, które gwarantują lepszą przyszłość nam wszystkim.

PG może liczyć na wsparcie pomorskiego samorządu – deklarował Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego: 

  • Politechnika Gdańska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, musi stale rozwijać swoje możliwości naukowo-badawcze, inwestując zarówno w kompetencje swoich pracowników, jak również w infrastrukturę. Bardzo mnie cieszy, że dzieje się to przy znaczącym udziale środków unijnych. W dużym stopniu to dzięki nim wiosną tego roku PG otworzyła centrum informatyczne STOS wyposażone w superkomputer „Kraken”, a wkrótce uruchomi Centrum Ekoinnowacji PG. Jako samorząd województwa jesteśmy więcej niż chętni, by wspierać tego typu projekty.

W uroczystości uczestniczyli też: Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody pomorskiego, a także: Mariusz Miler, kanclerz PG, prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, prof. Antoni Taraszkiewicz, projektant budynku i Małgorzata Gajewska, prezes NDI – wykonawcy inwestycji.

Małgorzata Gajewska – prezes NDI o postępie prac budowlanych

Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej, a więc w sercu kampusu Politechniki Gdańskiej. Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem, a budynek osiągnął stan surowy. Wewnątrz stawiane są już ściany działowe, a budowlańcy montują równolegle fasady okienne i kamienną elewację oraz podłączają instalację elektryczną, teletechniczną, sanitarną i deszczową. Wszystkie te działania są koordynowane tak, aby nie utrudniać wzajemnie pracy.

Centrum będzie obiektem proekologicznym, wyposażonym w systemy pozyskiwania energii odnawialnej oraz instalacje odzyskiwania wody deszczowej i wody „szarej”, co przyniesie oszczędności w zużyciu wody pitnej. Agregaty wody lodowej będą z kolei chłodzić klimakonwektory, czyli urządzenia, które łączą funkcjonalności grzejników i klimatyzacji. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz pionowe turbiny wiatrowe.

Harmonogram kolejnych działań

Prace budowlane zakończą się pod koniec grudnia br., a w kolejnych miesiącach uczelnia będzie wyposażać obiekt pod kątem użytkowym instalując specjalistyczną aparaturę badawczą. Powstaną tam nowe, specjalistyczne laboratoria, a inne – już istniejące – zostaną przeniesione z dotychczasowych przestrzeni Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Łączny koszt oddania obiektu do użytku wyniesie ok. 170 mln zł pozyskanych z dotacji ministerialnych, funduszy unijnych i środków własnych uczelni.

Anna Kłos/inf. PG

Fot. Anna Kłos

Pamiątkowa fotografia. Od lewej w I rzędzie: Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek pomorski, Krzysztof Wilde – rektor PG, Antoni Taraszkiewicz – autor projektu inwestycji, Joanna Żukowska – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, w II rzędzie: Marcin Lewandowski – wiceprezes NDI, Jacek Szuta – prezes Polimex Infrastruktura, Piotr Grzelak – wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz – dyr biura wojewody pomorskiego, Mariusz Miler – kanclerz PG

Prezes NDI Małgorzata Gajewska Rektor PG Krzysztof Wilde Szczepan Gapiński – (z lewej), pełnomocnik zarządu Pracodawców Pomorza ds. realizacji inicjatyw gospodarczych