fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Welconomy 2024 Toruń

Czy Al pomoże uzyskać nam stabilność w niestabilnych czasach…

 

XXXI edycja Kongresu Społeczno-Gospodarczego WELCONOMY odbyła się w Toruniu w dn. 25 – 26. 03. 21024. Po marszałku kujawsko-pomorskim Piotrze Całbeckim i prezydencie miasta Torunia Michale Zaleskim, obrady otworzył  Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy. Powiedział:

  • Tegoroczna edycja Welconomy będzie niezwykle ważna – 15 października 2023 nastąpiła zmiana władzy w Polsce, mamy nowy rząd, a stare problemy. Przed nami rok pod znakiem kolejnych wyborów: w kwietniu wybory samorządowe, w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku poznamy też nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyznaczy kierunek działań geopolitycznych. W społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy w ciągu dwóch dni wzięło udział ok. 1200 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy

 

Wśród tegorocznych ekspertów znaleźli się:
Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.  W sesji inauguracyjnej pn. „Polska, Europa, Świat – Era zmian” . głos zabrali m.in. wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich, Piotr Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – podsekretarz stanu ds. europejskich w KPRM.

 

Wiodącymi tematami były:

 Trendy w rozwiązaniach cyfrowych, w tym sztuczna inteligencja, budowanie skutecznego zespołu w obecnym otoczeniu gospodarczym, rola instytucji finansowych, modele motywacji w biznesie, przykłady krajów z dużym potencjałem inwestycyjnym,  podatkowe aspekty prowadzenia działalności.  Ważne miejsce w debatach zajęły też ochrona środowiska – odnawialne źródła energii czy gospodarowanie odpadami. DOMINUJACYM BLOKIEM WELCONOMY BYŁ POŚWIĘCONY WSPÓŁCZESNEMU ROLNICTWU AGROWELCONOMY.

Rozwiązania cyfrowe, w tym sztuczna inteligencja

Podano najważniejsze informacje dotyczące tego najaktualniejszego współczesnego trendu, z wypunktowaniem zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo to jeden z kluczowych trendów w obszarze sztucznej inteligencji. Do innych ważnych trendów zaliczyć można transformację cyfrową, pracę zdalną – niezwykle istotną w kontekście niedawnej pandemii – czy takie koncepcje, jak Internet rzeczy (IoT) oraz współpraca cyfrowa. Wszystko to wymaga jakiejś formy regulacji. Obecnie, z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa sieci, bardzo ważne jest wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy NIS2, dotyczącej sieci i systemów informatycznych. Jest to kolejna dyrektywa po tej, którą wprowadzono kilka lat temu do porządku prawnego krajów członkowskich. Dyrektywa NIS2 reguluje 18 obszarów życia gospodarczego i powinna znaleźć się w polskim porządku prawnym do 17 października 2024 roku. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie konsultacji publicznych w tym zakresie przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Prof. Piotr H. Skarżyński zwrócił uwagę na wpływ AI na rynek pracy.

 

  • Część zawodów naturalnie ewoluuje nie tylko z powodu sztucznej inteligencji, ale również cyfryzacji, na przykład wykorzystywania aplikacji mobilnych, które pozwalają pewne rzeczy wykonywać nawet w sposób automatyczny. Na pewno AI zmieni rynek pracy i pewne stanowiska, zarazem otwiera szansę, aby tworzyć bardziej zaawansowane i efektywne miejsca pracy. Lecz myślę, że będzie to kwestia skali zmian, a nie całkowitego zastępowania zawodów przez sztuczną inteligencję.

 

Sztuczna inteligencja ułatwia życie pacjentom i lekarzom

 

Jakub Chwiećko, pediatra, ekspert ds. innowacji, tłumacz świata Medycyny, Technologii i Biznesu, wskazywał na najnowsze osiągnięcia medyczne oparte na sztucznej inteligencji:

  • Medycyna już wykorzystuje pewne technologie, takie jak obrazowanie medyczne, które jest powszechnie usprawniane przez sztuczną inteligencję w celu ułatwienia pracy lekarzom. Ponad 70 procent algorytmów opiera się na diagnostyce obrazowej. Jednak raport Centrum Zdrowia pokazuje, że adopcja sztucznej inteligencji w naszej medycynie wynosi zaledwie 3-4 proc. Jesteśmy na początku drogi do wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. W ostatnim czasie zadeklarowano 1,2 mld zł na cyfryzację i cyberbezpieczeństwo w placówkach medycznych. Mam nadzieję, to przyczyni się do rozwoju sektora medycznego. Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby usprawnić cały proces diagnostyczny i terapeutyczny pacjenta.

Dr Anna Gawrońska z Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie opowiedziała o tym, jak rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w pracy szpitali:

  • Jest wiele przykładów na to, jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i zwiększyć komfort pracy personelu medycznego. Kiedy technologia ta jest prawidłowo wdrożona, obniża koszty usług medycznych, skraca czas określonych procedur, a także poprawia komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.

 

Największe wyzwania, które przed pracodawcami stawia rynek pracy.

Prezes Fabryki Cukierniczej KOPERNIK Szymon Poliński wymienił najważniejsze:

  • Pierwszym wyzwaniem jest niedobór pracowników technicznych, elektryków, mechaników, operatorów maszyn. Wynika to z tego, że po 1989 r. popełniliśmy wszystkie możliwe błędy edukacyjne w tym zakresie. Trzeba to poprawić i tu potrzebna jest współpraca instytucji państwowych z przedsiębiorstwami, żeby zacząć kształcić pracowników, którzy faktycznie są potrzebni na rynku pracy. Tak, aby edukacja nie była oderwana od biznesu. Praca powinna być dobrze wynagradzana, jednak sztucznie określona najniższa krajowa płaca tworzy sytuacje bardzo utrudniające efektywną działalność przedsiębiorstw i rodzące poczucie niesprawiedliwości.

 

Prezes zarządu ANWIL S. A. Agnieszka Żyro przypomniała, że w tym przedsiębiorstwie, które zatrudnia prawie 1,8 tys. osób, spotykają się różne pokolenia:

  • Różnorodność pokoleniowa znajduje odzwierciedlenie w naszej firmie. Od pokolenia Z po pokolenie które budowało Anwil i które odchodzi na emeryturę. Praca nad komunikowaniem, przekazywaniem wiedzy jest bardzo trudnym zadaniem w branży sektora ciężkiej syntezy chemicznej. Największy problem nie dotyczy pracowników wysoko kwalifikowanych, ale technicznych. Zdobycie na rynku pracy takiego pracownika, zmotywowanie go żeby wybrał firmę Anwil, żeby przeżył w niej pierwsze 12 miesięcy i stwierdził, że jest to miejsce pracy w którym chciałby się rozwijać, powoduje, że każdego dnia wyznaczamy sobie integracyjne cele, które trudno jest nam momentami zrealizować.

 

AGRO WELCONOMY BYŁ BARDZO WAŻNYM BLOKIEM TEMATYCZNYM

Było to oczywiste w województwie, które po wielkopolskim jest najważniejszym dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Choć kongres odbywał się w apogeum rolniczych protestów, nie tylko przy granicy z Ukrainą, ale w całej Polsce, nikt z kujawskich rolników nie blokował dróg dojazdowych do Torunia. Pierwszy panel otworzył senator Ryszard Bober. Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu było wystąpienie Stefana Krajewskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceminister poruszył temat aktualnej sytuacji i przyszłych wyzwań jakie stoją przed polskim rolnictwem.

Dalszy program był bogaty w wiedzę i urozmaicony.

Starszy specjalista Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Daniel Krauklis, omówił praktyki rolnictwa regeneracyjnego w kontekście odnawiania zawartości próchnicy w glebie, a także przedstawił najnowsze wyniki doświadczenia realizowanego z inicjatywy Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. OMÓWIONO ZJAWISKO DEFICYTU WODY W ROLNICTWIE I SPOSOBÓW JEJ MAGAZYNOWANIA. PORUSZONO TEMET ENERGETYKI, W TYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. INFORMOWANO JAK MOŻNA UWOLNIĆ ZAMROŻONE ŚRODKI W INFRASTRUKTURZE W ROLNICTWIE.

NAJWIĘKSZE EMOCJE WYWOŁAŁ JEDNAK TEMAT:

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z EW. INTEGRACJI UKRAINY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ   

Prognozowany wpływ akcesji Ukrainy do UE na bezpieczeństwo żywnościowe , konkurencyjność rolnictwa (polskiego, w tym województwa kujawsko-pomorskiego), i rozwój obszarów wiejskich omówił Adam Stańczyk – dyr Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powiało grozą, kiedy przedstawił on dane statystyczne (za rok 2021) bedące porównaniem zasobów gruntowych, uzyskiwanych plonów, i rodzajów produkcji rolnej oraz zwierzęcej Polski i Ukrainy.

Potem, gdy podał podsumowanie,  jak w kryminale Hitchcocka napięcie rosło:

– Rolnictwo Ukrainy jest słabo rozwinięte. Bazuje na ekstensywnym wykorzystaniu bardzo dużych powierzchni bardzo urodzajnych gleb. Cechuje się niskimi plonami ( wobec możliwości), Bardzo niski jest poziom nawożenia oraz ochrony roślin. Im bardziej złożony jest dany rodzaj produkcji (trudniejszy, wymagający pracy ludzi, specjalistycznej kadry, wiedzy, doradztwa, technologii i nakładów), tym niższa jest jej efektywność (przykładem warzywnictwo, sadownictwo, hodowla). Dużo mniejsze znaczenie od produkcji roślinnej ma produkcja zwierzęca.

Jak to pogodzić z opiniami polskich rolników, że jakość ukraińskich rolniczych produktów, docierających do nas jest fatalna? Prawdopodobnie chodzi o to, że brakuje im (producentom z Ukrainy), magazynów, elewatorów i sposobów zabezpieczenia jakości produktów. Stąd te pociągi ze spleśniałym (technicznym) zbożem.

Na koniec, jak u Hitchcocka nastąpił mocny finał. W prognozie dyr Stańczyka on brzmi:

  • Jeśli Ukraina zmodernizuje rolnictwo i zintensyfikuje produkcję, wielkość produkcji może się zwiększyć nawet o kilkadziesiąt procent!

Wtedy nie będzie to problem Polski, ale całej Unii Europejskiej. Co na dziś serwuje nam Unia? Zielony Ład!

Anna Kłos