fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Standardy ochrony małoletnich

Szanowni Państwo,

W 2023 roku została znowelizowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304, 1606), której istotne fragmenty załączamy.

Standardy ochrony małoletnich 2024

Ustawa nakłada na przedsiębiorców realizujących praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne w swoich zakładach pracy dla osób małoletnich obowiązek wprowadzenia szczególnych środków ochrony przeciwdziałającej przestępczością na tle seksualnym.

Mamy sygnały od naszych członków o zbyt rygorystycznych dla przedsiębiorców przepisach tej ustawy, co w efekcie może spowodować brak zainteresowania przeprowadzaniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.

Prosimy o pilne uwagi lub propozycje zmian do załączonych fragmentów ustawy wskazując punkty, które budzą najwięcej kontrowersji wśród przedsiębiorców.

Ze względu na procedowanie tematu i realizowany dialog z Ministerstwem Edukacji Narodowej prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na adres biuro@pracodawcypomorza.pl, na które czekamy do dnia 24.05.