fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Kolejna kadencja Marszałka Mieczysława Struka

Jego kandydaturę zgłosił przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Leszek Bonna.  Jak nie on to kto? – zadał dramatyczne pytanie. Następnie uzasadnił ten pogląd: Mieczysław Struk jest radnym sejmiku od 1998 roku, 19 lat upłynęło od powołania go na stanowisko wicemarszałka, od 2010 r. jest marszałkiem (a jego kandydaturę zgłosił sam europoseł Jan Kozłowski) – kto zatem mógłby mieć lepszą wiedzę na temat zarządzania województwem i potrzebne umiejętności praktyczne?

W ostatnich wyborach samorządowych Mieczysław Struk otrzymał rekordowe poparcie wyborców w skali województwa. L. Bonna zaapelował na koniec do opozycji, czyli radnych PiS-u, aby nie sprzeciwiali się dla zasady i dali mu szansę w dziele rozwoju województwa pomorskiego. I co zaskakujące, oni widocznie się na to w większości zgodzili, skoro tylko 4 głosy padły przeciw tej kandydaturze, a 6 radnych opozycji wstrzymało się od głosu, co de facto też oznaczało wsparcie.  

 Po tajnym głosowaniu, przy uzyskaniu 23 głosów „za”, Mieczysław Struk ponownie został marszałkiem województwa.

 Podziękował za oddane głosy, także te wstrzymujące się, które stanowią kredyt zaufania. Podkreślił, że chciałby po partnersku kierować nowym Zarządem Województwa dla dobra Pomorza i wszystkich mieszkańców.

 

Nie narzekam, ale nie było łatwo

Marszałek Mieczysław Struk wyliczył negatywy ostatniej kadencji – te o charakterze światowym – najpierw pandemia COVID-19, a po niej napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy nie pozostały bez wpływu na regionalną gospodarkę i rynek pracy. Działania rządu zjednoczonej prawicy sprawiły, że te pięć lat były dla władz Pomorza prawdziwym wyzwaniem i próbą.

Niestety straciliśmy Lotos, Energę, zmarnowaliśmy czas w oczekiwaniu na zamrożone środki unijne czy pieniądze z KPO – ubolewał Struk – budynki wprawdzie zostały, ale wiele rodzajów działalności gospodarczej wyprowadzono, a kadra najlepszych menedżerów rozproszyła się po świecie

 Ale jako rasowy żeglarz nie poddaje się najbardziej zimnym i szarpiącym wichrom (także politycznym). Przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Udało się też dobrze wykorzystać dostępne środki unijne. Przeznaczono je na strategiczne inwestycje, np. rozbudowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i rekordowy w skali kraju zakup taboru kolejowego. Ponadto, znacząco poprawił się stan dróg wojewódzkich (65 proc. w zadowalającym stanie w 2022 r.), zakończyła się modernizacja Dużej Sceny w Teatrze Wybrzeże. Rośnie liczba mieszkańców, pod względem dynamiki demograficznej jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju, oraz zadowolenie tychże z warunków życiowych.

Dużo szans i masa pracy przed nami

Mieczysław Struk opowiedział o planach na nową kadencję, a zwłaszcza o realizacji zadań zapisanych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza. Wyliczył konkretne zadania:

  • Planujemy efektywnie sięgać po środki z Krajowego Planu Odbudowy, chociaż znaczne opóźnienie w ich uruchomieniu, wynikające z polityki poprzedniego rządu powoduje, że wiele inwestycji staje się niemożliwych do realizacji.
  • Wykorzystanie szans gospodarczych i społecznych wynikających z decyzji budowania w naszym regionie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i farm wiatrowych, także na morzu.
  • Inwestowanie w dalszy rozwój transportu publicznego, aby we współpracy z PKP PLK oraz Ministerstwem Infrastruktury zlikwidować białe plamy w sieci transportowej województwa (Bytów) i rozwinąć efektywność regionalnego transportu kolejowego w obszarze metropolii (linia kolejowa 250 do Wejherowa oraz PKM Południe).
  • Dążenie do usamorządowienia spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.
  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez ich modernizację (np. drogi 221 Gdańsk – Kościerzyna) oraz budowę obwodnic.
  • Nieustająca troska o zdrowie Pomorzan, w szczególności seniorów oraz stan psychiczny dzieci i młodzieży. Przekazywanie środków z budżetu województwa pomorskiego na doposażanie podmiotów leczniczych (do tej pory inwestycje w szpitalach otrzymały 1,2 mld zł). Budowa Centrum Pediatrii przy Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie, umowa z prezydent Gdańska na przekazanie działki potrzebnej na tę inwestycję już została podpisana.
  • Dalsze działania na rzecz środowiska i przyrody m.in. poprzez wprowadzanie w życie zapisów uchwał anty smogowych oraz wdrażanie planów ochrony dla parków krajobrazowych.
  • Kultura będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie w rozwoju oferty. Kontynuowane będą inwestycje w Swołowie czy Wdzydzach, rozpoczną się prace nad nową operą w Gdańsku. 
  • Dalsze wsparcie dla pomorskich przedsiębiorstw i wzmocnienie pozycji regionu jako miejsca dobrego do inwestowania, także przez wykorzystanie szans, jakie dają elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe na morzu.

Marszałek zadeklarował współpracę z samorządowcami na poziomie gminnym i powiatowym oraz ze stroną rządową, w tym z wojewodą pomorską.

Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy wszyscy częścią państwa polskiego, a naszym pracodawcą są nasi obywatele. Liczę też na merytoryczną dyskusję z radnymi opozycji. Zachęcam do współpracy w bieżącej kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego – podsumował Struk.

Ustalenie składu zarządu, który będzie wspierał marszałka w realizacji ww. celów, zostało przeniesione na następną sesję sejmiku. Nieoficjalnie wiadomo, że na pewno zachowa funkcję wicemarszałka Leszek Bonna a stanowisko wicemarszałka po Wiesławie Byczkowskim, który przeszedł na emeryturę, obejmie Marcin Skwierawski. Brakuje jeszcze 2 członków zarządu. Toczą się negocjacje z Trzecią Drogą i PSL-em na temat stanowiska dotyczącego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Największą niewiadomą jest obsada członka zarządu odpowiedzialnego za służbę zdrowia.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Marszałek Mieczysław Struk

Głosuje Beata Koniarska – wiceprezes Pracodawców Pomorza, która uzyskała w ostatnich wyborach mandat radnej sejmiku. Obok niej Jan Kleinszmidt – przewodniczący sejmiku pomorskiego