fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wystartował cykl debat pt. „Wyzwania rozwojowe województwa pomorskiego”

Początek drugiej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej tuż tuż…należy dobrze wykorzystać dla Pomorza ten moment dziejowy – postanowili inicjatorzy spotkania, które odbyło się 16. maja br. w sali Senatu Politechniki Gdańskiej, czyli władze Pracodawców Pomorza – pod kierownictwem prezydenta dr Zbigniewa Canowieckiego i Politechniki Gdańskiej reprezentowane przez rektora tej uczelni prof. Krzysztofa Wilde. Aby walczyć, trzeba najpierw sprecyzować co już mamy i co chcemy osiągnąć.  O tym trzeba przekonać ludzi podejmujących decyzje w naszym kraju i reprezentujących nas za granicą. Równie ważnym zadaniem jest ich promocja i pozyskanie akceptacji mieszkańców oraz niezbędnego wsparcia decyzyjnego i finansowego władz centralnych.

Debatę poprowadził dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który tak do niej wprowadził:

Pracodawcy Pomorza, wspólnie z Politechniką Gdańską – uczelnią znaną z podejmowania tego typu dyskusji, postanowili zorganizować dzisiejsze spotkanie w gronie kilkudziesięciu osób, przedstawicieli władz, nauki i gospodarki, czyli w tak zwanym złotym trójkącie i podjąć próbę ustalenia celów oraz niezbędnych decyzji rządowych, ustaw sejmowych, czy inwestycji, o które powinniśmy zabiegać, ponieważ one warunkują harmonijny rozwój województwa pomorskiego. Jesteśmy przekonani, że takie wskazanie najważniejszym politykom w państwie kilku jasno określonych celów, umożliwi uzyskanie wsparcia decyzyjnego oraz finansowego w ich rozwiązaniu. Na dzisiejsze spotkanie, któremu patronują wojewoda pomorska, marszałek województwa pomorskiego, zaprosiliśmy posłów i senatorów, ze szczególnym uwzględnieniem parlamentarzystów zajmujących się problematyką gospodarczą, przedstawicieli nauki, władz administracyjnych i samorządowych prezesów wiodących firm pomorskich oraz ekspertów w kluczowych dla regionu pomorskiego dziedzinach gospodarczych.

Nauka jest gotowa do wspierania przedsiębiorców – zapewniał prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, witając przybyłych na spotkanie.

Mówiąc o uczelniach, prof. Krzysztof Wilde podkreślił, że działając w pojedynkę nie mają one specjalnie szans na uzyskanie rozpoznawalności międzynarodowej. Dlatego, gdy został rektorem, zaproponował utworzenie związku uczelni Farhrenheita z połączenia trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego.   Potencjał tego związku jest olbrzymi. Na Uniwersytecie Gdańskim jest światowej klasy zespół – grupa profesora Horodeckiego, pracująca nad komputerami kwantowymi. Możemy się włączyć w konkurencję na poziomie technologicznym. W Politechnice Gdańskiej jest Centrum Kompetencji STOS i superkomputer Kraken.

Powitani zostali m.in. dr Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Magdalena Kołodziejczak, posłanka na Sejm RP; Jarosław Wałęsa – poseł na Sejm RP; Kazimierz Kleina – senator RP; Sławomir Rybicki – senator RP; Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Strategia rozwoju województwa już jest, potrzebujemy wsparcia władz centralnych, aby ją zrealizować – przekonywał marszałek Mieczysław Struk

 

Województwo pomorskie ma opracowaną i przyjęta strategię rozwoju regionu – poinformował. Jest to jedna z najlepiej w Polsce opracowanych strategii wskazująca kierunki rozwoju między innymi na bazie inteligentnych specjalizacji województwa pomorskiego.

W ostatnich latach Pomorze zostało dotknięte negatywnymi decyzjami szczebla centralnego – przykładem parcelacja Lotosu, nie miało też partnera do rozmów o kluczowych sprawach, dotyczących inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym. Wierzymy, że ten stan już za nami – przekonywał marszałek. Wyliczył też nowe możliwości i nadzieje, w tym: fakt, że Pomorze może stać się hubem energetycznym, liderem transformacji energetycznej i źródłem czystej energii dla polskiej gospodarki. Wobec tego niezbędna jest konsolidacja aktywów energetycznych wokół Grupy Energa i stworzenie z niej lidera zielonej transformacji energetycznej. Uzasadnione jest przeniesienie na Pomorze spółek, które realizują w regionie inwestycje energetyczne (np. z kategorii offshore i elektrowni jądrowej). Niezbędne jest zapewnienie udziału w tych inwestycjach polskim podmiotom gospodarczym. Ponieważ Pomorze to także hub logistyczny, konieczne jest poprawienie dostępności do portów (szczególnie lądowego do Portu Gdynia). Ważne dla całej gospodarki jest uporządkowanie procesu legislacyjnego, czyli poprawa jakości, stabilności i czytelności prawa.

 

Pytanie o najważniejsze pomorskie wyzwania gospodarcze postawił kilka tygodni temu poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor Janusz Lewandowski i zainicjował debatę publiczną dotyczącą zdefiniowania głównych zadań rozwojowych dotyczących województwa pomorskiego. Wywołał tym burzę pomysłów.

 

 • Poseł J. Wałęsa przedstawił wizję pomnika stoczniowców gdańskich w formie centrum muzycznego z Operą Bałtycką zlokalizowaną na terenach postoczniowych, w otoczeniu specjalnie wyeksponowanych i oświetlonych żurawi stoczniowych, stanowiących już dzisiaj bardziej znany symbol Gdańska niż gdański Żuraw.
 • „Konsolidacja aktywów energetycznych w Grupie Energa. Rozwój OZE” – to temat który poruszył Stanisław Szultka – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • Warunki rozwoju pomorskiego sektora paliwowo-energetycznego” przedstawił dr Dariusz Wieczorek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • „Rozwój sektora offshore. Udział polskich firm w jego realizacji” zaprezentował Mariusz Witoński – wiceprezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej.
 • „Potrzeby rozwojowe pomorskich portów” przypomniał Bogdan Ołdakowski – sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich.
 • „Strategiczne inwestycje Portu Gdynia przedstawił Leszek Jurczyk – dyrektor ds. strategii i rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • „Główne przedsięwzięcia inwestycyjne Portu Gdańsk” zgromadzeni poznali dzięki prezentacji, którą przedstawił Stefan Rudnik – dyrektor Pionu Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • „Dostęp do portów. Inwestycje kolejowe” – to temat wystąpienia Jakuba Pietruszewskiego – dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.
 • ”Priorytety rozwojowe w zakresie inwestycji drogowych” scharakteryzował Robert Marszałek – doradca i konsultant w zakresie planowania, projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania infrastruktura i ruchem drogowym.
 • Wykład pt. „Sprzątanie po wojnie: propozycje europejskiego projektu eliminacji broni chemicznej z Bałtyku” wygłosił prof. Lech Rowiński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Ostrzegał też przed euforią, która spowoduje, że Gdańsk i całe Pomorze nie wykorzysta sprzyjającego momentu dziejowego.

 

–  Kiedyś jak Gdańsk powstawał, to przypominam, że kupcy gdańscy brali 30 procent marży od tego, co przez Gdańsk przechodziło, dlatego Gdańsk mógł powstać i rozwijać się. Jeśli my obecnie przepuścimy przez Gdańsk te towary im szybciej tym lepiej, to nie wiem, co Pomorze by miało z tego całego przepływu, tych milionów ton towarów. Kompetencje polskiego przemysłu morskiego zniknęły. W tej chwili są jakieś resztki, można coś uratować i trzeba poszukiwać jakichś projektów, które by to wzmocniły, czy były konkurencyjne w skali światowej. Bez tego nie jesteśmy w stanie nic nowego zaoferować. My jesteśmy po prostu spóźnieni i będzie tak samo jak z tym przejściem towaru przez Trójmiasto, tak samo odbędzie się budowa elektrowni wiatrowych, że przyjedzie chiński statek przywiezie chińskie wiatraki, postawi, pojedzie i my zapłacimy rachunek, i ewentualnie – ponieważ inwestujemy z kimś, a nie sami – to jeszcze damy zysk od tego przedsięwzięcia komuś.

Burzliwa dyskusja

Ewa Kruchelska – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni CRIST S.A. w Gdyni przedstawiła możliwości i osiągnięcia tej stoczni w dziele budowania bardzo nowoczesnych statków oraz urządzeń podwodnych dla branży offshore. Wyliczyła kontrakty realizowane w ostatnich latach na rzecz kontrahentów zagranicznych, następnie postawiła pytania:

 • Dlaczego potentaci europejscy ufają kompetencjom Cristu składając zamówienia na ważne elementy/statki, niezbędne do budowy strategicznych europejskich inwestycji, a polscy decydenci dyskredytują kompetencje Cristu?
 • Polscy inżynierowie i spawacze budują offshory na świecie, dlaczego nie w Polsce?

Ewa Kruchelska wypunktowała też zamówienia i umowy, dotyczące offshore w polskiej strefie Bałtyku, które zostały zawarte z zagranicznymi przedsiębiorstwami (głównie z Korei Południowej) i podliczyła ile pieniędzy na skutek tego już straciła Polska. Sprecyzowała też CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY URATOWAĆ POLSKOŚĆ W OFFSHORE:

 

 • POWOŁAĆ PEŁNOMOCNIKA/ZESPÓL RZĄDOWY DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ ( W TYM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO) DLA DZIAŁÓW: OFFSHORE, OIL& GAS, WODÓR, AMONIAK.
 • Uświadomić decydentom, że statki są konieczne dla bezpieczeństwa narodowego tak jak porty. Jak nie ma statku, nie ma portu.
 • Powołać spółkę (Lotos Petrobaltic)- operatora narodowego (armatora) i zbudować flotę własnych statków (ucząc się od zagraniczników w kooperacji).
 • Zmienić ustawę offshorową, wprowadzić regulacje prawne narzucające local content – bo to jest krytyczna infrastruktura energetyczna Polski.
 • Stosować protekcjonizm gospodarczy wzorem większości krajów europejskich (np. Niemcy budują gazowce we własnych stoczniach i ze środków dotacyjnych), podobnie postępuje USA.
 • Wykorzystać środki z Krajowego Funduszu Odbudowy dla offshore, ale dla polskiego łańcucha dostaw.
 • PGE i Orlen zmotywować do współpracy w dziele uczestniczenia w budowie polskiej floty.

Problemy o których mówiła Ewa Kruchelska bardzo poważnie potraktowała Magdalena Kołodziejczak – posłanka na Sejm RP:

– To co dzisiaj słyszałam, szczególnie z pani (Ewy Kruchelskiej) strony, poruszyło mnie do żywego. I chcę państwu powiedzieć, że takie odczucie i to, o czym mówiliśmy tutaj, że jesteśmy w fazie rozliczania, a nie robimy kroku do przodu to nie jest jedyny głos z tego gremium ale również z Sejmu, nad czym bardzo ubolewam. Sprawność pojedynczego posła jest niewielka, ale drodzy państwo pismo, o którym tu mówicie, to jedno. Natomiast my mamy Komisję Morską. Szefem jest pan Płażyński. Mój postulat jest taki, a wynika z bardzo krótkiego ale ale z doświadczenia: Komisja Morska powinna się z państwem spotkać koniecznie. Komisja Morska powinna to usłyszeć, dlatego, że pismo trafi do jednego ministra, do drugiego, do trzeciego.

Proszę państwa jeszcze jedno zdanie: założyłam Żuławski Zespól Parlamentarny, ponieważ o Żuławach w Warszawie nikt nie wie. Podkarpacie, Podlaskie – tak. Mnie powiedziano na początku: jeżeli cokolwiek chcesz uzyskać, to musisz głośno krzyczeć i budować wokół sprawy jak najszersze gremium. W poniedziałek mamy spotkanie w Sejmie. Tam przyjeżdżają wszyscy ważni z tego terenu i drodzy państwo, nie czekajmy na odpowiedź. Albo do Warszawy na spotkanie z Komisją albo tutaj Komisję ściągnąć i głośno o tym mówić.

 

W dyskusji uczestniczyli też:

Krzysztof Kilian – były prezes zarządu PGE

Paweł Olechnowicz – były prezes Grupy LOTOS.

Kazimierz Klejna – senator RP

Sławomir Staszak – wiceprezes spółki Energa S.A.

 

Niewykluczone, że rozwijane będą badania nad zegarem pulsarowym – unikatowym prototypem, skonstruowanym przez Pomorzan – przewiduje  Teresa Kamińska – była prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Wypowiedzi uczestników spotkania, zawiera folder – materiał informacyjny pt. „Wyzwania gospodarcze województwa pomorskiego”, przygotowany przez pana Szczepana Gapińskiego – sekretarza naszego cyklu spotkań – dodał na zakończenie dr Zbigniew Canowiecki, który planuje kolejną debatę gospodarczą za ok. miesiąc.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Od lewej: rektor PG Krzysztof Wilde, prezydent PP Z. Canowiecki, europoseł Janusz Lewandowski Senator Sławomir Rybicki, senator Kazimierz Kleina,  poseł Jarosław Wałęsa. Od lewej posłanka Magdalena Kołodziejczak, od prawej rektor PG Krzysztof Wilde i marszałek Mieczysław Struk
Beata Koniarska – wiceprezes PP, radna sejmiku pomorskiego i Jakub Kaszuba – wiceprezes PP, prezes Base Group. Ewa Kruchelska – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Crista Prezes PP Tomasz Limon (z lewej) i wiceprezes Energi Sławomir Staszak