fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Gala Evening 2012 / Pomorski Pracodawca Roku 2011

 

W dniu 22 marca 2012r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie odbyła się Gala Evening „Pracodawców Pomorza” na której wręczone zostały Statuetki „Pomorski Pracodawca Roku 2011r.” oraz Nagroda Gospodarcza „Pracodawców Pomorza” – Złoty Oxer.


 

„Pomorski Pracodawca Roku 2011” – Konkurs ma na celu promocję przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego szczególnie poprzez:

  • Prezentację i promowanie  firm przyjaznym pracownikom, otoczeniu oraz które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
  • Upowszechnianie dobrych praktyk i społecznej odpowiedzialności w biznesie.
  • Promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy.
  • Promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród.i wyróżnień.

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy posiadający zarejestrowaną siedzibę na terenie na terenie województwa pomorskiego, bez względu na ich przynależność organizacyjną. Zgłoszenia do konkursu pracodawców, w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane są również od samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z biznesem. Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz muszą dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

 

Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach firm:

  •  „Małe Przedsiębiorstwo” (zatrudnienie do 50 pracowników),
  • „Średnie Przedsiębiorstwo” (zatrudnienie od 51 do 250 pracowników),
  • „Duże Przedsiębiorstwo” (zatrudnienie powyżej 250 pracowników)

 

 

bar

Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku 2011”, przez nas ma na celu:

  • prezentację i promocję firm przyjaznych pracownikom, otoczeniu, mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy pomorskiego regionu;
  • upowszechnianie dobrych praktyk i społecznej odpowiedzialności pracodawcy;
  • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy.

Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pana Ryszarda Stachurskiego, Wojewody Pomorskiego.

Laureatami tegorocznej 2. edycji konkursu, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostały następujące przedsiębiorstwa:

 

W kategorii „Małe Przedsiębiorstwo”:

–   ASMO Sp. z o.o. (Gdynia)

–   Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (Skarszewy)

–   STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (Sopot)

 

Statuetkę „Pomorski Pracodawca Roku 2011” w kategorii Małe Przedsiębiorstwo otrzymała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Skarszewy – statuetkę odebrał Prezes Gerard Grosz.

 

 

W kategorii „Średnie Przedsiębiorstwo”:

–   ALU International Shypyard Sp. z o.o. (Gdańsk)

–   Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (Gdańsk)

–   Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. (Kościerzyna)

 

 

Statuetkę „Pomorski Pracodawca Roku 2011” w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo otrzymały Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – statuetkę odebrał Prezes Andrzej Kasprzak

 

W kategorii „Duże Przedsiębiorstwo”:

–   Deepwater Container Terminal Gdansk S.A. (DCT Gdańsk S.A.)

–   Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Gdańsk)

–   IGLOTEX S.A. (Skórcz)

 

 

Statuetkę „Pomorski Pracodawca Roku 2011” w kategorii Duże Przedsiębiorstwo otrzymał DCT Gdańsk S.A.– statuetkę odebrał Prezes Boris Wenzel

 

W trakcie spotkania wręczona została również coroczna Nagroda Gospodarcza „Złoty Oxer”.

Oxer jest podwójną przeszkodą przeszkoda w skokach jeździeckich. Nawiązując do tej dyscypliny sportu, Zarząd organizacji co roku zastanawia się, która z pomorskich firm dokonała odważnego skoku w przyszłość i zrobiła go odnosząc niekwestionowany sukces.

W tym roku, do grona ubiegłorocznych laureatów tej nagrody: Grupy Lotos SA i Prezesa Pawła Olechnowicza oraz DCT Gdansk SA i Prezesa Borisa Winzel, dołącza bytowska firma DRUTEX SA i jej Prezes Leszek Gierszewski.

Firma Drutex i Prezes Leszek Gierszewski otrzymuje statuetkę za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa będącego obecnie największym producentem stolarki otworowej PVC w Europie oraz za konsekwencję i determinację w budowaniu własnej firmy, której wyroby są eksportowane na rynki całego świata.

Gośćmi honorowymi Gali byli m.in.: Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu, Ryszard Stachurski Wojewoda Pomorski, Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Partnerem Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2011” był PKO BP S.A.

Głównym sponsorem Gali Evening była Pomorska Spółka Gazownictwa. Pozostali sponsorzy imprezy: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Base Group

 


 

Sponsorem Głównym

Gali Wręczenia Statuetek „Pomorski Pracodawca Roku 2011″

Partner Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”

Sponsorzy Gali


 

W załączeniu folder z informacjami o Gali Evening: Folder – Gala Evening