fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Spotkanie Sekcji Budownictwa i Infastruktury

W dniu 25 września o godzinie 14:00 w siedzibie „Pracodawców Pomorza” przy Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku Wrzeszczu odbyło się spotkanie Sekcji Budownictwa i Infrastruktury „Pracodawców Pomorza”. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Gdańskiego Klastra Budowlanego.

SAM_4221

Tematem spotkania były plany rozwojowe infrastrukturalno-budowlane w perspektywie RPO 2014-2020 w naszym województwie.

Pani dr Justyna Szybska-Lewandowska z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła zarys regulacji prawnych, całokształtu pomocy i form wsparcia przewidzianych dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych projektów operacyjnych na lata 2014-2020. Prezentacja w załączeniu.

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami i dokumentami dot. funduszy europejskich, które będą dostępne w latach 2014-2020 na stronie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020