fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Nasze działania – społecznie i odpowiedzialnie

Wśród firm zrzeszonych w Pracodawcach Pomorza promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumianą jako odpowiedzialność organizacji za jej wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Ważne jest harmonizowanie kwestii ekonomicznych, etycznych i ekologicznych podczas prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Inspirujemy biznes do brania pod uwagę oczekiwań ich interesariuszy i budowania swoich organizacji w oparciu o wartości etyczne.

Rozpowszechniamy i stosujemy w  naszej codziennej praktyce standardy etyczne, które zostały zawarte w Kodeksie Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Pracodawców Pomorza.

Rada „Pracodawców Pomorza” uznając za zasadne określenie zasad i wartości obowiązujących pracodawców zrzeszonych w organizacji, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2019r. przyjęła „Kodeks Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Pracodawców Pomorza”, jako obowiązujący wszystkich członków organizacji.

 

Kodeks Etyki i Społecznej Odpowiedzialności „Pracodawców Pomorza”

 

Kodeks jest zbiorem, norm i zasad postępowania w relacjach ze współpracownikami, partnerami, klientami oraz szeroko pojętym otoczeniem firmy, w tym ze środowiskiem naturalnym.

„Kodeks Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Pracodawców Pomorza” opiera się na wspólnych dla nas wartościach etycznych, takich jak: szacunek, uczciwość, solidarność, współpraca i odpowiedzialność. Zawarte w nim zasady powinny obowiązywać każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań, w każdym skupionym w naszej organizacji podmiocie gospodarczym.

Przyjęcie kodeksu przez Pracodawców Pomorza jest wyrazem naszej dbałości o zapewnienie najwyższych standardów funkcjonowania, a dla firm zrzeszonych – jest potwierdzeniem, że są godne zaufania, podstawą ich działalności rynkowej jest poszanowanie prawa, obowiązujących procedur i norm etycznych,  a przyjęte  zasady stanowić będę o ich wysokiej konkurencyjności.

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące zapisów i przestrzegania kodeksu prosimy kierować na adres: Tomasz Limon t.limon@pracodawcypomorza.pl (Prezes Zarządu) lub Katarzyna Wróblewicz katarzyna@blackbeltskills.pl (Pełnomocnik Zarządu ds. Etyki i CSR).