fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Koronawirus oczami ekspertów” – relacja

 

 

Sytuacje kryzysowe ujawniają wiele potencjałów i problemów, których do tej pory nie dostrzegaliśmy. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce 14 marca tego roku, a także wszystko to, co nastąpiło w kolejnych miesiącach, wygenerowało skrajne obciążanie tych wszystkich obszarów dotyczących naszego życia, które nie od wczoraj borykały się z licznymi deficytami.

Koronawirus był i pozostaje wielkim wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia. Zamrożenie gospodarki doprowadziło do zapaści niezliczonych sektorów biznesu. System edukacji, nieposiadający sprawdzonych narzędzi i praktyki w obszarze nauki zdalnej (lub choćby połowicznie zdalnej), stał się przestrzenią dla nieudolnych eksperymentów organizacyjnych zarówno na nauczycielach, jak i uczniach, rodzicach. Wymieniać można jeszcze długo, choć przykłady, które dałoby się jeszcze przytoczyć, dotycząc zaledwie pierwszych sześciu miesięcy naszego doświadczenia pandemii koronawirusa. Horyzont czasowy dla kryzysu COVID-19 wydaje się nie mieć, na ten moment, wyraźnych ram wskazujących na rychłe wyjście z tego  globalnie rozpisanego kryzysu.

Olbrzymią rolę w zarządzaniu kryzysem o tej skali i spontaniczności przebiegu jest właściwa, merytoryczna polityka informacyjna skierowana do społeczeństwa. Dlatego też szczególnie ważne jest synergiczne, interdyscyplinarne podejście do tego problemu, najlepiej w postaci regularnych publicznych debat z udziałem specjalistów.

Taką rolę pełniła m.in. debata pn. „Koronawirus oczami ekspertów”, przygotowana wspólnie przez „Pracodawców Pomorza” i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 15 września w przestrzeni Olivia Star na terenie gdańskiego kompleksu biurowego Olivia Business Centre.

Dwugodzinne spotkanie, transmitowane na żywo za pośrednictwem „Dziennika Bałtyckiego” i przy udziale ograniczonej ilości publiczności na miejscu, zgromadziło szerokie grono ekspertów na co dzień związanych z walką z koronawirusem. Moderatorem rozmowy w charakterze debaty był Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza”.

W debacie uczestniczyli:

 1. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska
 2. Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Tomasz Augustyniak
 3. Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Mariusz Pokrzywnicki
 4. Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, Jerzy Karpiński
 5. Konsultant Wojewódzki Chorób Zakaźnych, Prof. dr hab. med. Tomasz Smiatacz
 6. Prezes Szpitali Pomorskich, Jolanta Sobierańska-Grenda
 7. Wiceprezes ds. medycznych PL Copernicus, Krzysztof Wójcikiewicz
 8. MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych, Michał Sznycer
 9. Psycholog środowiskowy, Uniwersytet Gdański, Prof. dr hab. Tomasz Besta
 10.  Komenda Wojewódzki Policji w Gdańsku, Nadinspektor Andrzej Łapiński

Synteza wniosków płynących z wypowiedzi specjalistów przybrała formę „Apelu do społeczeństwa”, którą na zakończenie debaty podpisali wszyscy prelegenci na przygotowanej na tę okazję planszy. Składających się na nią dziesięć punktów to wskazówki na czas pandemii, porady w kwestii reżimu sanitarnego i powiązanych z nim interakcji społecznych, zarówno tych na niwie prywatnej, jak i zawodowej.

 


A P E L   D O   S P O Ł E C Z E Ń S T W A

 1. Zachowaj bezpieczny odstęp, noś czystą maseczkę, często myj i dezynfekuj ręce.
 2. Stosuj wszystkie bez wyjątku zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego określające zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii, w tym dotyczące imprez i spotkań dużej liczby osób (https://www.gov.pl/web/koronawirus).
 3. Reaguj, kiedy widzisz osobę stwarzającą zagrożenie: nieprzestrzegającą obowiązujących zaleceń lub niestosującą się do nałożonej kwarantanny.
 4. Przypominaj swoim najbliższym – zwłaszcza dzieciom – o zasadach ochrony i higieny w okresie pandemii.
 5. Będąc pracodawcą, wykorzystuj możliwości kierowania pracowników do pracy zdalnej lub rotacyjnej. W miejscu pracy zapewnij odpowiednie, bezpieczne warunki i środki ochrony osobistej.
 6. Pomagaj osobom w potrzebie: starszym, samotnym, pozostającym w izolacji albo znajdującym się w innej trudnej sytuacji, lub poinformuj o nich Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 7. Wskazuj instytucjom nadzorczym i kontrolnym możliwe luki w przepisach i zasadach bezpieczeństwa, aby poprawić system ochrony epidemicznej.
 8. Jeżeli stwierdziłeś u siebie lub u osoby bliskiej gorączkę, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, utratę węchu lub smaku, pozostań w domu i natychmiast poproś o teleporadę lekarza pierwszego kontaktu. Nie obawiaj się badania na obecność Covid-19.
 9. Gdy wiesz lub podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną Covid-19, nie czekaj na objawy, tylko skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natychmiast zgłoś również ten fakt w wypadku przybycia na badania lub zabieg do szpitala.
 10. Zaszczep przeciw grypie siebie i swoich bliskich, zwłaszcza z grupy ryzyka.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnym zapisem debaty – prosimy kliknąć poniższą miniaturę/obrazek. Natomiast tuż za galerią zdjęć znajdują się odnośniki do materiałów przygotowanych przez naszych patronów medialnych.

 

 

MEDIA O DEBACIE