fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Programy pomocowe BGK na miarę potrzeb

 

Wywiad z Iwoną Kasperowicz, dyrektor Regionu Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pandemia COVID-19 zmieniła rzeczywistość na całym świecie. Restrykcje dotyczące działalności gospodarczej doprowadziły do praktycznego zamrożenia niektórych sektorów gospodarki i do znacznego ograniczenia aktywności innych. Również polscy pracodawcy stanęli przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował pakiet pomocowy z rozwiązaniami dla każdej firmy – od tych mikro- po największe przedsiębiorstwa.

 

  • Jakie rozwiązanie BGK przygotował dla przedsiębiorców w okresie pandemii?

Naszą rolą jest pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu. BGK już na początku pandemii podjął aktywne działania w tym kierunku. Przygotowaliśmy ponad 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości, bez względu na branżę. To część tarczy antykryzysowej opracowanej pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczny odsetek firm już korzysta z tych rozwiązań.

  • A które rozwiązanie przedsiębiorcy wybierają najczęściej?

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się gwarancje de minimis udzielane na nowych warunkach. Gwarancja de minimis to zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. Dzięki niej bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK, zostanie spłacone. Zmiany, które wprowadziliśmy to zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu oraz wydłużenie okresu kredytu obrotowego, który może być objęty gwarancją z 27 na 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy również z prowizji za udzielenie zabezpieczenia za pierwszy rok gwarancji.

  • Jakie narzędzia finansowe oferuje bank dużym firmom?

Dla dużych i średnich firm mamy Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP). To zupełnie nowe rozwiązanie. Z FGP udzielamy gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. To zabezpieczenie obejmuje do 80 proc. kwoty kredytu. Udzielane maksymalnie na 27 miesięcy może objąć kredyt w wysokości nawet 250 mln zł.

Gwarancja udzielamy do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych lub w formie kredytu nieodnawialnego.

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Duże firmy mogą także skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

  • Czy dopłaty do oprocentowania były wyczekiwanym rozwiązaniem?

Wsparcie z FDO pozwala obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokrywa dopłata z budżetu państwa.

  • Kto może ubiegać się o wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania?

O kredyt z dopłatą do oprocentowania mogą wnioskować przedsiębiorcy wszystkich branż oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy.

Kredytów z dopłatami będą udzielały do końca 2020 roku banki komercyjne i spółdzielcze, które już podpisały umowę z BGK. To do nich powinien udać się przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie.

  • Czy BGK oferuje w pakiecie pomocowym inne rozwiązania?

Tak, oferujemy wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków krajowych.

BGK wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej  wprowadził ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Są to między innymi  wakacje kredytowe, obniżone oprocentowanie oraz wydłużony okres spłaty pożyczki. Dodatkowo uruchomione zostały pożyczki płynnościowe z RPO, z których firmy mogą opłacić bieżące zobowiązania np. wynagrodzenia pracowników. Wnioski o pożyczkę płynnościową  można  składać w instytucjach finansujących współpracujących z BGK: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pomorskie/

W województwie pomorskim dostępna jest pożyczka rewitalizacyjna o finansowaniu do 10 mln zł. To produkt przeznaczony m.in. dla: jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS- ów, klubów sportowych, organizacji pozarządowych oraz instytucje pomocy i integracji społecznej czy instytucji kultury.

Niskie oprocentowanie, brak opłat i prowizji oraz długi okres spłaty (do 15 lat) – to główne zalety pożyczki rewitalizacyjnej. Do pozostałych należy także karencja, która wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. W województwie pomorskim pożyczki rewitalizacyjnej udziela Agencja Rozwoju Pomorza (ARP).

BGK współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) jako pośrednik finansowy w działaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

  • BGK wspiera także rozwój innowacyjnych firm?

Tak i to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest Pożyczka na innowacje. Jest to jedna z pożyczek unijnych z RPO skierowana do przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Przeznaczona jest do finansowania działalności badawczo-rozwojową (B+R) wpisującej się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowanych na terenie woj. pomorskiego. Finansowanie w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł udzielane nawet na 10 lat, ma posłużyć przedsiębiorcom do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac B+R. Pożyczkę na innowacje udziela: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Korzystne zmiany wprowadzono również w Kredycie na innowacje technologiczne. To rozwiązanie, które cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców. Na początku czerwca ruszył nabór wniosków na nowych zasadach. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym, nawet do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Obecne zmiany to między innymi brak limitu wysokości premii i możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa, a nie – jak dotąd – na skalę krajową. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą wprowadzić nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy, a także usługi, których dotąd nie oferowali. Na stronie http://www.bgk.pl/innowacje-technologiczne przedsiębiorca może sprawdzić czy jego bank współpracuje z BGK. Tam też może pobrać dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dotację.

  • Czy BGK ma w swojej ofercie rozwiązanie dla nowych firm?

Tak. Takim rozwiązaniem jest Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Obecnie pożyczkobiorcy  mogą liczyć na korzystniejsze warunki spłaty, zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. W tym programie wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają wyjątkowo nisko oprocentowanych pożyczek (0,03% w skali roku) na podjęcie działalności gospodarczej czy utworzenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Żeby zobrazować  jak niskie jest to oprocentowanie podam tylko, że jeśli pożyczylibyśmy 100 tys. zł, to od tej kwoty zapłacimy odsetki w wysokości zaledwie 2,50 zł miesięcznie. Szczegóły znajdują się na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl.

  • Czy ze wsparcia BGK mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy?

Pakiet pomocy BGK jest skierowany do przedsiębiorstw, bo to one zostały najbardziej dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii. Wśród przygotowanych przez nas rozwiązań są także ułatwienia w spłacie pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Firmy z tego sektora, które zostały dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą również skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących zmiany warunków i zasad spłaty pożyczek z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki.  Szczegóły na stronie: www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna

Nasz pakiet pomocy jest naprawdę szeroki, a wszystkie jego szczegóły można znaleźć na  stronie internetowej banku.

  • Czy wszystkie te rozwiązania są dostępne bezpośrednio w BGK?

Rozwiązania  dostępne są we współpracujących z BGK instytucjach finansujących,  bankach komercyjnych i spółdzielczych. Są to prawie wszystkie banki działające w Polsce.  Aby skorzystać z programów pomocowych, przedsiębiorcy powinni udać się zatem do swojego banku. Informacje, kiedy, gdzie i o jakie wsparcie przygotowanie przez BGK mogą wnioskować firmy, dostępne są na stronie internetowej: www.bgk.pl/pakietpomocy .

Region Pomorski BGK od października zmienia swoją siedzibę. Od 21 października znajdą nas Państwo w kompleksie biurowym Alchemia w budynku Aurum przy ul. Grunwaldzkiej 411 w Gdańsku.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Pomorski, ul. Grunwaldzka 411, Gdańsk

e-mail: gdansk@bgk.pl

 


Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.