fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

NDI rozbuduje port w Krynicy Morskiej

 

 

Umowa z sopocką firmą NDI została podpisana w ostatnim dniu lipca. W porcie w Krynicy Morskiej zostaną wydłużone pirs oraz nabrzeże, a skarpa będzie zabezpieczona. Obecnie pirs pasażerski ma około 100 metrów długości. Dzięki temu, że zostanie on wydłużony o ponad 65 metrów, będą mogły przy nim cumować statki pasażerskie białej floty o długości do 36 m oraz jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni, który jest inwestorem.

Prace, w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”, wykona w ciągu 17 miesięcy sopocka grupa budowlana NDI, mają one zakończyć się w 2022 roku. Przedłużenie zostanie wykonane w oparciu o istniejącą już dokumentację projektową. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni. Koszt to 8 milionów złotych brutto. Jego znaczą część pokryje unijne dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zaplanowano prace kompleksowe

Zwiększy się bezpieczeństwo jednostek pływających, ponieważ wydłużenie pirsu zmniejszy falowanie wewnątrz portu. NDI zabezpieczy także skarpę i wydłuży o 50 metrów nabrzeże postojowe. W ramach tej części prac przewidziano też prace podczyszczeniowe, umocnienie wschodniego odcinka brzegu Basenu Północnego (o długości 91 metrów) i północnego brzegu Basenu Północnego. W planach jest też wybrukowanie prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem. Dla tych, którzy wybiorą się samochodami, zostanie przygotowany parking na 22 samochody. Budowa nowych budowli hydrotechnicznych oraz drogowych zwiększy znaczenie portu na turystycznej mapie polskiego wybrzeża.

 

To nie jedyna inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni na rzecz Krynicy Morskiej

Niedawno zakończyliśmy budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego na odcinku 4 km od strony Zalewu Wiślanego. W ramach tej inwestycji wybudowana została droga serwisowa na koronie wału, która stanowi przepiękny ciąg spacerowy. Dodatkowo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie weryfikacji naszej dokumentacji aplikacyjnej na budowę falochronu zachodniego o długości ok. 134 mb w przystani w Krynicy Morskiej – Basen III Nowa Karczma – mówi kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Anna Kłos ( w oparciu o info sp. NDI i Urzędu Morskiego)