fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Pod rękę z Szekspirem

 

Kto mógłby się ważyć na takie świętokradztwo? Oczywiście tylko ś. p. prof. Jerzy Limon. Niewykluczone, że właśnie tak wędrują po „niebieskich pastwiskach”, rozprawiając o tajemnicach bytu. Obydwom dedykowany był cykl imprez, który miał miejsce w ub. tygodniu w Gdańsku. Organizatorami byli: Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense. Wszystkie wydarzenia odbywały się pod wspólnym tytułem Jerzy Limon: inspiracja – dialog – polemika”.

 

W dzień 72. urodzin Profesora, 24 maja, otwarta została w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego wystawa „Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon”, na której zaprezentowano kolekcję rycin Daniela Chodowieckiego oraz wybrane prace inspirowane Szekspirem ze zbiorów prof. Jerzego Limona. Ekspozycję składa się z 80 grafik i ilustracji autorstwa Daniela Chodowieckiego, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, oraz ponad 30 prac z prywatnej kolekcji Jerzego Limona, inspirowanych twórczością Szekspira. Wystawa będzie dostępna dla  do 31 lipca 2022 roku .

Następnego dnia, także na Uniwersytecie Gdańskim, odbyło się w budynku neofilologii, gdzie profesor był wykładowcą, uroczyste otwarcie Sali Teatralnej im. Prof. Jerzego Limona. Scena ta powstała z jego inspiracji, osobiście nadzorował jej budowę. Wśród gości przybyłych na czwartkową uroczystość były m. in. władze uczelni, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, dyrektor Teatru Szekspirowskiego Agata Grenda, żona Profesora – Justyna Limon z rodziną, studenci i wykładowcy. Uroczystość uświetnił spektakl przygotowany przez Akademickie Centrum Kultury „Alternator” – „wilLIaM ON my mind”.

 Między 27 a 29 maja Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy wyświetliło cykl spektakli pod ogólnym hasłem  „Szekspir na ekranie”.

Tuż przed weekendem, w piątek, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Jerzy Limon: inspiracja – dialog – polemika”. Towarzyszyła jej wystawa „Pochwała szaleństwa”, upamiętniająca 30-lecie działalności Fundacji Theatrum Gedanense i historię powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

 Zakładając fundację, profesor miał ogromny i wydawało się fantastyczny cel : budowę teatru szekspirowskiego w Gdańsku, w miejscu, w którym w czasach Szekspira mieściła się w Szkoła Fechtunku. To tu przyjeżdżali z Anglii aktorzy i wystawiali sztuki. Mało kto wierzył, że marzenie Jerzego Limona się spełni. Zanim idea profesora został zrealizowana i powstał Gdański Teatr Szekspirowski, minęło kilkanaście lat. 

Po otwarciu GTS w 2014 roku, które było wydarzeniem historycznym, bo to pierwszy współcześnie teatr wybudowany w Polsce, profesor nadal toczył walkę o stworzenie atrakcyjnego programu nietypowego teatru. Przeszkód pokonywał znów wiele, gdyż GTS miał wielu oponentów. Rozmiar przedsięwzięcia, jego oryginalny charakter oraz konsekwencja Jerzego Limona sprawiły, że projekt zyskał miano szalonego, stąd „Pochwała szaleństwa”.

Naukowiec i filozof to też on

Uczeni z polskich i zagranicznych ośrodków w dniu 27. maja br.  dyskutowali o wpływie Profesora na różne sfery życia kulturalnego, społecznego i naukowego w Polsce i na świecie. Zajęli się  jego badaniami w dziedzinie teorii i historii teatru, a także rozważaniami o dramacie Szekspirowskim i teatrze elżbietańskim. Ważnym działem konferencji były rozważania o twórczości Jerzego Limona, w tym o jego dziełach literackich, przekładach dzieł  dramaturgii dawnej i współczesnej. Przeanalizowano jego działania performatywne, które  tworzył jako wizjonerski przedsiębiorca teatralny – inicjator, a także współautor wielu projektów artystycznych. Najważniejszym z nich jest oczywiście Festiwal Szekspirowski, który i w tym roku się odbędzie, zgodnie z tradycją w środku lata.  Koniec tego wieczoru uświetnił  koncert „Music for a while” – połączenie muzyki baroku ze współczesnym brzmieniem elektroniki i improwizacją.


Anna Kłos