fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Pracodawców Pomorza ws wysokości składek członkowskich

W dniu 23.11.2022 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza. 

W trakcie zgromadzenia przedstawiony omówiony został wniosek Rady oraz Zarządu Pracodawców Pomorza w sprawie zmian wysokości składek członkowskich z tytułu przynależności do Pracodawców Pomorza. 

Warto przy tym zaznaczyć iż ostatnia zmiana składek członkowskich miała miejsce 15 lat temu i dotychczasowa tabela opłat obowiązywała niezmiennie od 1 stycznia 2008roku. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne przy jednym głosie wstrzymującym, bez głosów przeciw się przyjęło Uchwałę nr 8 z dnia 23.11.2022 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla członków Pracodawców Pomorza.

Nowe składki członkowskie wchodzą w życie z dniem 1. stycznia 2023roku. 

Wprowadzono również jednorazową opłatę wpisową dla nowo przystępujących podmiotów w wysokości 200PLN 

Poniżej prezentujemy nową tabelę opłat członkowskich.

Lp. Liczba zatrudnionych pracowników Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w PLN
1. do 5 pracowników                        50 
2. od 6 do 10 pracowników                        75 
3. od 11 do 20 pracowników                      100  
4. od 21 do 50 pracowników                      125  
5. od 51 do 100 pracowników                      175  
6. od 101 do 150 pracowników                      290  
7. od 151 do 200 pracowników                      350  
8. od 201 do 300 pracowników                      440  
9. od 301 do 400 pracowników                      470  
10. od 401 do 500 pracowników                      490  
11. od 501 do 750 pracowników                      550  
12. od 751 do 1000 pracowników                      680  
13. od 1001 do 1500 pracowników                      880  
14. od 1501 do 2000 pracowników                   1 000  
15. > 2000 pracowników                   1 200