fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Chcą leczyć nowocześnie – konferencja o innowacjach

 

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – lider projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz konsorcjanci Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o zorganizowały  10 marca br. konferencję „Uczelnie otwarte na innowacje”.

 

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały innowacyjne wynalazki obu tych uczelni. Prezentujemy trzy z nich.

  1. Nanopłatki grafenu w leczeniu zmian nowotworowych. Prof. Magdalena Górska – Ponikowska wraz z zespoiłem opracowała wynalazek 2ME (pod nazwą handlową PANZEM), który przeszedł już I i II fazę badań klinicznych podczas leczenia raka nerki, prostaty, jajnika oraz rakowiaków o wysokim potencjale przerzutów. KOLEJNY ETAP BADAŃ TO OPRACOWANIE PROTOTYPU POTENCJALNEGO LEKU PRZECIWNOWOTWOROWEGO GENERACJI GRAPH-2-ME, pomocnego w terapii miejscowej zaawansowanych guzów skóry i ran przewlekłych. Kolejnym etapem będzie rejestracja produktu jako wyrobu medycznego. Równolegle prowadzi się procedurę wdrożenia ww. substancji jako postaci leku.
  2. Zastosowanie elektronicznego systemu monitorowania chorych do wykrycia wznowy raka płuc poprzez aplikację HORUS to temat projektu, którym zarządza lek. Ewa Pawłowska, a zespołem lekarskim kieruje Anna Kaczmarczyk. Dzięki tej aplikacji stan pacjenta może być nieustannie monitorowany bez konieczności odbywania przez niego osobistych wizyt w przychodni a tym bardziej przebywania w szpitalu. Lekarz prowadzący leczenie reaguje tylko wtedy, gdy zauważy niepokojące zjawiska w stanie pacjenta.

III. Ten projekt jest przykładem współpracy międzyuczelnianej , w tym przypadku GUMed-u i Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół reprezentuje dr hab. inż. Aleksandra Królicka  prof. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG.  Przedmiotem badań było poszukiwanie alternatywnych metod zwalczania infekcji bakteryjnych  w przypadku szczepów opornych na antybiotyki. Okazało się, że takie możliwości dają rośliny z gatunku drosera gigantea. W dodatku, co jest b. ważne, mogą być one hodowane w bioreaktorach, co daje niezależność od warunków klimatycznych i nie dewastuje naturalnego środowiska. Potencjalne zastosowanie wynalazku jest bardzo obiecujące. Może być  wykorzystany w farmacji, jako naturalny środek konserwujący dla żywności oraz w branży kosmetycznej.


Anna Kłos