fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Rada Nadzorcza spółki Port Gdańsk Eksploatacja S.A. szuka prezesa zarządu

 

Poniedziałek 8 maja przyniósł taką właśnie informację zamieszczoną na stronie internetowej Portu Gdańsk. Dociekliwi mogli się dowiedzieć, że dotychczasowy prezes – Paweł Nowak – został przez ww. Radę Nadzorczą odwołany w piątek – 05. maja br. Przyczyny nie podano.

 

Poniedziałkowy komunikat brzmi:

Rada Nadzorcza Spółki informuje o wszczęciu dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz określa zasady i tryb tego postępowania.

– Etap I postępowania kwalifikacyjnego obejmuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikację kandydatów do kolejnego etapu.
– Etap II postępowania kwalifikacyjnego obejmuje przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I Etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej: Kandydat lub Kandydaci) należy dostarczyć do Kancelarii Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Z siedzibą w Gdańsku”, w terminie do dnia 19.05.2023 r., do godziny 13:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia korespondencji pod ww. adres.

Dla przypomnienia: Port Gdański Eksploatacja to jedno z przedsiębiorstw operujących na terenie Portu Gdańsk (4-te pod względem obrotów ) i jedyne będące własnością Portu. Zajmuje się przeładunkami towarów (głównie sypkich, w tym osławionego węgla), umiejscowione jest na terenie tzw. portu wewnętrznego, czyli przy nabrzeżach Martwej Wisły. Ponieważ ustawa o portach obligowała zarządy dużych polskich portów do pozbycia się (sprzedaży) przedsiębiorstw, które były w ich posiadaniu, także odnośnie tego przedsiębiorstwa wielokrotnie ogłaszano przetargi na sprzedaż jego akcji. Jak dotąd, bez skutku. Co prawda to atrakcyjna firma, ale wciąż oferty były zbyt niskie lub przeszkadzały ograniczenia prawne.


Anna Kłos (na podst. inf. Portu Gdańsk)