fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Sieci pracownicze – potrzebne czy nie?

#Wentyl_HR w gdańskiej siedzibie Bayer Sp. z o.o.

 Sieci Pracownicze -. czym tak naprawdę są? To wolontaryjne społeczności pracowników, które mają na celu wspieranie różnorodności, integrację i równość w miejscu pracy. Organizują wydarzenia, akcje i programy mające na celu budowanie społeczności, promowanie wzajemnego wsparcia oraz tworzenie równych szans dla wszystkich pracowników.

Spotkanie ich dotyczące odbyło się 10. 04. 2024 w Olivia Tower, gdzie umiejscowił się oddział globalnej firmy Bayer. Prelegentki: (Na naszej fot. od lewej) Aleksandra Peszek (Bayer) Monika Jasłowska (Polpharma) Maja Czerniak (Swarovski),Anna Szmit (Bayer),  przekazały wiedzę dotyczącą tematu  w oparciu o własne doświadczenia.  

 Co jest potrzebne, by stworzyć taką inicjatywę i sukcesywnie ją rozwinąć?

Zwykle zaczyna się od rozmów kuluarowych podczas których wyłania się lider lub liderka (częściej) i buduje się zręby działań przewodnich. Powstają strategie   angażowania i integrowania pracowników. Precyzuje się korzyści płynące z tworzenia grup pracowniczych oraz wyzwania stojące na drodze do wykorzystania ich pełnego potencjału. Nie ukrywano problemów i trudności. Często występuje tzw. słomiany zapał. Ważne jest wstrzelenie się w rzeczywiste priorytety poszczególnych grup. Korzystne jest, jeśli można liczyć na wsparcie finansowe grup przez pracodawcę, ale nie jest ono niezbędne.

 Dzięki odpowiedniemu doborowi prelegentek była możliwość zaobserwowania zjawiska zarówno z perspektywy polskiej firmy produkcyjnej, jak i filii międzynarodowych shared service’ów: od pierwszych prób zawiązania się grupy po działania związane ze strategią i budżetem. Okazało się, że z zaistnienia i działalności Sieci Pracowniczych mogą wyniknąć korzyści także dla pracodawcy.

Podano przykłady już podjętych działań

Prelegentki wymieniły m. inn. webinary o języku włączającym, dobrostanie psychicznym czy finansowym, spotkania z ojcami korzystającymi z urlopu rodzicielskiego, jak również naukę samoobrony dla kobiet, czy dostosowywanie przestrzeni pracy do potrzeb konkretnych grup (np. artykuły higieny menstruacyjnej w toaletach), a także powołanie do życia chóru (aktualnie Chóru Olivii) czy grupy teatralnej.

Współorganizatorem spotkania i prowadzącym je był Paweł Nowakowski z Invest in Pomerania.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos