fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Archiwum kategorii Aktualność mobilna

PILNA Prośba o wsparcie transportu humanitarnego bezpośrednio na Ukrainę – do 4.03.2022

                                      Fundacja Jesteśmy z Tobą (mająca siedzibę w biurze Pracodawców Pomorza) oraz Pracodawcy Pomorza współorganizują bezpośredni transport humanitarny na Ukrainę.  Transport z …

[Ankieta] Ocena możliwości zatrudnienia Ukraińców i Ukrainek – przez nasze firmy członkowskie

Pracodawcy Pomorza, w związku z dramatyczną sytuacją kryzysową na Ukrainie przekładającą się na napływ uchodźców chroniących się przed wojną w Województwie Pomorskim, zwracają się do członków o zdiagnozowanie możliwości potencjalnego zatrudnienia osób, które niebawem przybędą do naszego regionu. Możemy spodziewać …

[Pomoc dla Ukrany] Zbiór informacji o działaniach samorządu i działaniach centralnych

W związku z sytuacją na Ukrainie, przesyłam zestawienie najważniejszych działań podjętych przez Samorząd Województwa Pomorskiego i jego jednostki organizacyjne, a także informacje uzyskane od Miasta Gdańsk i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie koordynujemy najważniejsze potrzeby zgłaszane do punktów informacyjnych, pracujemy …

[ONLINE] Spotkanie z władzami Miasta Gdańska nt sytuacji na Ukrainie

Szanowani Państwo, Pokażmy, jak Gdański Biznes Pomaga Ukrainie! Przed kilkoma dniami wstrząsnęła nami informacja o bestialskim ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Szczególnie szokują doniesienia o atakach na cele cywilne: szpitale, przedszkola, konwoje humanitarne i zwykłe budynki mieszkalne. Od lat …

[Ankieta] Miejsca pobytowe w kraju dla uchodźców – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej U.Marszałkowskiego

Szanowni Państwo, w związku z niepokojącymi informacjami zza naszej wschodniej granicy, trwają przygotowania na przyjęcie w naszym kraju znacznej liczby uchodźców. Kluczowe w tym kontekście będzie przygotowanie wiarygodnej bazy pobytowej dla wszystkich potrzebujących. W związku z tym Regionalny Ośrodek Polityki …

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ataku na Ukrainę (PL, UA, EN)

Z całą mocą potępiamy atak Rosji na niepodległą Ukrainę. Stanowi on rażące naruszenie prawa międzynarodowego, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej.   Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji, utratę życia i zdrowia wielu ludzi oraz wszelkie straty …

Postulaty przedsiębiorców gdańskich wobec władz Miasta Gdańska

Koleżanki i Koledzy, członkowie Pracodawców Pomorza.   W grudniu ubiegłego roku spotkaliśmy się w Politechnice Gdańskiej z wiceprezydentami Gdańska, aby omówić problemy, które wcześniej zostały zgłoszone przez naszą organizację władzom Gdańska. Pozostał jednak pewien niedosyt ze względu na nieobecność Pani …

Badanie ankietowe Konfederacji Lewiatan – Europejski Zielony Ład

Weź udział w badaniu Lewiatana (tylko dla firm członkowskich) Jak przedstawiciele polskiego biznesu postrzegają Europejski Zielony Ład? Przedłużamy badanie na temat oceny Europejskiego Zielonego Ładu przez przedstawicieli polskiego biznesu. KLIKNIJ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU >> Chcemy się dowiedzieć, jak …

Stanowiska Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości dot. fuzji Grupy Lotos i Grupy Orlen oraz zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu dwa stanowiska wypracowane podczas ostatniego posiedzenia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w dniu 28 stycznia: Do pobrania: Stanowisko Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości z dnia 28 stycznia 2022 roku dotyczące konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce polegającej na fuzji Grupy …

Jak oswoić Polski Ład? Spotkanie PP w Kartuzach

    Spotkanie na ten temat zorganizował Oddział Terenowy Pracodawców Pomorza w Kartuzach. Zasady jego funkcjonowania przedstawił Wojciech Kieszkowski – pełnomocnik zarządu PP ds. podatkowych, doradca podatkowy, partner w SOLVEO Advisory. W prezentacji zatytułowanej „Polski Ład a podatki oczami małego, …