Pracodawcy Pomorza

Opinie i stanowiska

opinie „Pracodawcy Pomorza” z racji uprawnień ustawowych przysługujących organizacjom    pracodawców oraz uwzględniając zapisy statutu mają możliwość opiniowania w procesach konsultacji społecznych aktów prawnych oraz zabierania głosu w najważniejszych sprawach dotyczących kraju i regionu pomorskiego.
Na tej stronie będziemy przedstawiali Państwu najważniejsze stanowiska i opinie wyrażane na piśmie przez „Pracodawców Pomorza” w tematyce tej strategicznej dotyczącej ustawodawstwa krajowego lub europejskiego jak rówież w zakresach szczególnie ważnych dla środowiska przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu pomorskiego.

Stanowisko PP – projekt ustawy prawo celne – maj 2016

Stanowisko PP – projekt ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w spółkach – maj 2016

 List intencyjny na rzecz rozwoju kolei metropolitalnej – kwiecień 2016

 

Stanowisko PP ws dokumentu Polityka Morska – październik 2013

Pismo ws Dyrektywy UE – delegowanie pracowników – październik 2013

Stanowisko Pracodawców Pomorza ws wejścia Polski do Strefy Euro – wrzesień 2013

Stanowisko ws aktualnej sytuacji w branży budowlanej – kwiecień 2013

Stanowisko „Pracodawców Pomorza” dot. tzw. „umów śmieciowych” – styczeń 2013

Stanowisko “Pracodawców Pomorza” dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – czerwiec 2012

Stanowisko “Pracodawców Pomorza” w sprawie sytuacji związanej z wejściem w życie ustawy refundacyjnej – styczeń 2012

Stanowisko Pracodawców Pomorza ws Expose Premiera Tuska – listopad 2011

 


dnv-gl